Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Llistat de Programes i projectes Compartir Imprimir
Convocatòria europea - Programa
Ajuda per a mesures d'informació en l'àmbit de la política agrícola comuna (PAC) pel 2017
Objectiu

L’objectiu d’aquesta convocatòria és augmentar la confiança  entre la UE i la ciutadania per igual, tan agricultors  com no agricultors. Les qüestions i els missatges claus han de ser coherents amb l'obligació legal de la Comissió de dur a terme mesures d'informació sobre la PAC en concordança amb  l'article 45 del Reglament (UE) n.o 1306/2013.

Per al públic en general, l'objectiu és sensibilitzar a l'opinió pública sobre la importància de l'ajuda que proporciona la UE a l'agricultura i al desenvolupament rural a través de la PAC.

Per a les parts interessades, l'objectiu és col·laborar amb les mateixes (principalment agricultors i altres parts actives del món rural) amb la finalitat de donar a conèixer millor la PAC.

Activitats a desenvolupar

Les activitats subvencionables seran les necessàries per dur a terme mesures d'informació i aconseguir les realitzar els resultats previstos, de conformitat amb els objectius, tema i públic en general (sobretot joves en zones urbanes).

A. Les mesures d'informació que es duguin a terme han de ser:

— A escala multirregional o nacional.

— A escala europea (amb repercussions en diversos Estats membres).

B. Les mesures d'informació han d'incloure una o diverses activitats i eines que tinguin un caràcter innovador amb la finalitat d'aconseguir els objectius, abastar els temes i arribar al públic destinatari .

C. No són subvencionables les següents activitats:

— Les mesures exigides per la legislació.

— Les mesures que rebin finançament de la UE amb càrrec a una altra línia pressupostària.

— Les assemblees generals o les reunions estatutàries.

— Les activitats executades a nivell local.

Tipus de destinataris o socis

Podran sol·licitar aquesta ajuda entitats jurídiques (i les seves entitats afiliades) establertes en un Estat membre de la UE.

Les entitats que no tinguin personalitat jurídica conformement al Dret nacional aplicable podran ser sol·licitants subvencionables, a condició que els seus representants tinguin capacitat per contreure obligacions jurídiques en el seu nom i ofereixin garanties de protecció dels interessos financers de la Unió equivalents a les ofertes per les persones jurídiques i aportin proves que disposen de capacitat financera i operativa equivalent a la de les persones jurídiques.

Exemples d'organitzacions subvencionables:

— Organitzacions sense ànim de lucre (privades o públiques).

— Autoritats públiques (nacionals, regionals o locals).

— Associacions europees.

— Universitats.

— Institucions educatives.

— Centres de recerca.

— Empreses (per exemple, mitjans de comunicació).

Data límit de presentació proposta15-12-2016

Podeu consultar la convocatòria en castellà el següent enllaç

Organisme responsable

AGRI-GRANTS@ec.europa.eu 

WebEnllaç web (http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/)
Import màxim de projectes i taxa finançament

Mínim 70 000 euros amb un màxim de 500 000 euros.

Elaborat per 08-11-2016

Brussel·les 

Marta Ferriol 


environmentcbalears.eu
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 17 71 28)
Llistat de Programes i projectes Compartir Imprimir