Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Llistat de Programes i projectes Compartir Imprimir
Convocatòria europea - Programa
Convocatòries de finançament de Seguretat Alimentària Sostenible
Objectiu

La Comissió Europea ha presentat les noves convocatòries de finançament pel 2017 per a projectes en el marc del programa Horitzó 2020 sota la branca dels reptes socials. En aquest sentit, durant el període vinent hi haurà 23 convocatòries relacionades amb Seguretat Alimentària Sostenible (SFS per les seves sigles en Anglès).

Aquesta convoctòria dedicará 461 milions d'euros a asegurar suficients aliments segurs i nutritius per tothom, a la vegada que preservar els recursos naturals.

Emprenent el repte de com alimentar 9 bilions de persones de manera sostenible al 2050, aquesta convocatòria proposa línies d'investigació que apunten a com aprofitar els recursos naturals en sistemes de producció intel·ligents ambientalment i climàticament. Així mateix, també es focalitza amb millorar el valor afegit dels aliments perquè siguin nutritius i segurs. A més a més,  per assolir aquest objectiu, s'invertiran 54,4 milions d'euros en cooperació internacional entre Europa, Xina i Àfrica.

Activitats a desenvolupar

1. Cadenes de valor resilients i eficients en recursos

SFS-04-2017: New partnerships and tools to enhance European capacites for in-situ conservation: Aquesta convocatòria està dirigida a activitats que ajudin a construir una xarxa in situ (inclòs granges i jardins) entre espais de conservació i les parts interessades, per tal de desenvolupar societats noves entre la conservació, l'agricultura i la jardineria.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 2 milions d’euros 

SFS-05-2017: Robotics Advances for Precision Farming: Accions d'innovació i recerca, enfocades a dissenyar i desenvolupar sistemes robòtics per l'agricultura de precisió, inclòs sistemes autònoms o semivehicles de granja autònoma i mecanismes de sensors.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 7 milions d’euros 

SFS-07-2017: Organic Breeding- increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sector: Propostes que impliquin mesures per augmentar la disponibilitat de llavors ecològiques, per desenvolupar una estratègia de millora d'aquests cultius.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 12 milions d’euros

SFS-08-2017:Organic inputs - Contentious inputs in organic farming: Projectes que proporcionin una visió global de l'ús i les necessitats actuals, d'aportacions externes en sistemes d'agricultura i ramaderia ecològica. Les activitats han de proposar la reducció gradual de les aportacions contencioses sense comprometre la competitivitat del sector ecològic.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 8 milions d’euros

SFS-10-2017: Research and approaches for emerging diseases in plants and terrestrial livestock: Propostes que contribueixin a entendre les causes d'aparició de malalties tant a vegetals com animals terrestres i la recerca de les respostes adients per combatrer-les.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 15 milions d’euros 

SFS-13-2017: Validation of diagnostic tools for animal and plant health: Projectes amb l'objectiu d'harmonitzar i validar (inclòs assajos inter-laboratoris) nous protocols per la detecció i quantificació de patògens i altres factors de risc per la salut de les plantes i els animals terrestres, així com la correlació d'immunitat/d'infecció. 
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 6 milions d’euros 

SFS-15-2017: Breeding livestock for resilience and efficiency: La recerca s'enfocarà damunt la cria de bestiar ecològic millorant-ne la resiliència i l'eficàcia.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 7 milions d’euros  

SFS-16-2017:Bee health and sustainable pollination: La recerca s'enfocarà damunt la salut de les abelles i la pol·linització sostenible, agafant un model transdisciplinar i construint sinergies sobre el coneixement de projectes anteriors de la Unió Europea (EU per les seves sigles en anglès), la recerca nacional i les xarxes existents de l'Autoritat Europea de Menjar Segur (EFSA per les seves sigles en anglès) i iniciatives de Laboratoris de Referencia de la EU (EURL per les seves sigles en anglès).
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 9 milions d’euros   

SFS-17-2017: Innovations in plant protection: Activitats per desenvolupament nous productes, eines i estratègies per combatre malalties i plagues, reduint l'ús de pesticides en els sectors de la fruita, la verdura i plantes medicinals. 
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 10 milions d’euros 

2. Producció primària intel·ligent en medi ambient i clima

SFS-27-2017: Permanent grassland – farming systems and policies: Propostes per desenvolupar sistemes integrats de gestió de prats permanents, de manera que el cost/eficàcia sigui ambientalment segur i fàcilment gestionable.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 10 milions d’euros 

SFS-28-2017:Functional biodiversity – productivity gains through functional biodiversity: effective interplay of crop pollinators and pest predators: Propostes que investiguin sobre la funció de la biodiversitat en el lliurament de serveis als ecosistemes i en particular a les interaccions espai/temporals entre animals i plantes com a pol·linitzadors i enemics naturals de les plagues.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 10 milions d’euros 

SFS-29-2017:Socio-eco-economics – socio-economics in ecological approaches
: Basat en estudis de cas i tipologies de granges representatives, les propostes implicaran elaborar un model econòmic, ambiental i social, el qual identifiqui i implementi sistemes de producció ecològics en granges convencionals.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 5 milions d’euros 

SFS-30-2017: Closing loops at farm and regional levels to mitigate GHG emissions and environmental contamination - focus on carbon, nitrogen and phosphorus cycling in agro-ecosystems
:Les propostes proporcionaran una anàlisi dels fluxos de C, N i P i els seus cicles en granges i espais naturals, tenint en compte els diferents sistemes de producció i els impactes d'intensificació i ús de la terra.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 14 milions d’euros

3.Competitivitat a la industria alimentaria

SFS-34-2017: Innovative agri-food chains: unlocking the potential for competitiveness and sustainability: Activitats de recerca que proporcionin connexions i interaccions entre els diferents agents implicats dintre la cadena agroalimentària, inclòs el respecte pels objectius de sostenibilitat i cooperació. Així mateix, potenciar el disseny de nous processos que es dirigeixin cap a nous models empresarials i millorar l'ús de les cadenes de valor.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 6 milions d’euros 

SFS-35-2017: Innovative solutions for sustainable food packaging: Propostes que es dirigeixin a solucionar els problemes que van associats a la comercialització de propostes eco-innovadores per l'embalatge de productes, en el marc del desenvolupament social, en condicions econòmiques i mediambientals sostenibles.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 12 milions d’euros 

4.Aliments segurs i saludables a les dietes de tothom

SFS-36-2017: Co-fund on "One Health" (zoonoses – emerging threats): L'objectiu és crear un programa europeu per tractar la zoonosi, concretament els aliments infectats d'agents zoonòtics. Així mateix, també s'inclouen les toxines naturals i els riscs que van associats a les reserves d'animals domèstics i salvatges, per ser rutes d'exposició i infecció humana, incloent-hi importacions il·legals de productes animals.                                                                     
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 45 milions d’euros 

SFS-39-2017: How to tackle the childhood obesity epidemic?: Dins del context de millorar la salut dels ciutadans i promoure el creixement econòmic sostenible, l'objectiu principal és reduir eficaçment la morbiditat de l'obesitat d'infantil.   
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 20 milions d’euros 

SFS-40-2017: Sweeteners and sweetness enhancers: Les propostes han d'anar enfocades a aspectes de salut, obesitat i seguretat alimentaria associat amb els edulcorants.                            
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 9 milions d’euros 

5.Suport a l'implementació de l'associació de UE i Àfrica en alimentació i nutrició segura i agricultura sostenible

SFS-43-2017: Earth observation services for the monitoring of agricultural production in Africa: L'acció és dirigeix a augmentar substancialment les capacitats de l'ús de la terra de manera fiable, protegint la producció en l'àmbit nacional i regional del continent africà.     
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 10 milions d’euros 

6. Implementació de l'aliança UE-Xina a la iniciativa d'Alimentació, Agricultura i Bio-tecnologia (FAB, per les seves sigles en anglès).

SFS-46-2017: Alternative production system to address anti-microbial drug usage, animal welfare and the impact on health: Les activitats de recerca proposades haurien d'avaluar els enllaços entre benestar i salut del bestiar, així com l'ús de fàrmacs i la presència de residus que aquests produeixen a l'entorn.                                                                                                       
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 5 milions d’euros 

SFS- 47-2017: Management of soil water resources in the EU and China and its impact on agro-ecosystem functions: Propostes que proporcionin una plataforma per investigar sobre la gestió del recursos terrestres i hídrics basada en una aproximació de diferents escenaris climàtics a escala regional dins Europa i Xina.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 5 milions d’euros 

SFS-48-2017: Resource-efficient urban agriculture for multiple benefits – contribution to the EU-China Urbanisation Partnership: Les propostes han de desenvolupar sistemes innovadors d'agricultura urbana integrada, que utilitzin els recursos amb eficiència per la producció hortícola.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017
Pressupost: 7 milions d’euros 


Tipus de destinataris o socis
Data límit de presentació proposta14-02-2017
Organisme responsable
WebEnllaç web (ttps://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-2017-calls-societal-challenge-2)
Import màxim de projectes i taxa finançament
Elaborat per 30-06-2016

Brussel·les

Marta Ferriol 


Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 17 71 28)
Llistat de Programes i projectes Compartir Imprimir