Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Llistat de Programes i projectes Compartir Imprimir
Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes per a prevenir la violència contra els infants (REC-CHILD-AG-2016)
Objectiu

Aquesta convocatòria de propostes, en el marc del Programa DIC, vol donar suport a iniciatives integrals i multidisciplinaris per a infants víctimes de la violència, d'acord a la Directiva 2012/29/UE per a contribuir a una millor informació, investigació, tractament, seguiment i intervenció judicial de violència contra els infants. Les propostes hauran de complementar els esforços de la UE en l'àmbit dels drets dels infants i de la protecció d'aquests, i contribuir als sistemes integrats de protecció a la infància.

Activitats a desenvolupar

Els temes coberts en aquesta convocatòria són:

REC-RCHI-PROF-AG-2016: donar suport al desenvolupament de capacitats en matèria de drets de la protecció infantil i per als professionals d'asil i migració:

  • Prioritat 1. Ampliar els sistemes nacionals d'atenció basada en la família, tals com les llars d'acollida, per als infants de la migració, d'acord a l'establert a l'article 24 de la Directiva 24 de la Directiva 2013/33/UE relativa a les normes per l'acollida dels sol·licitants de protecció internacional.
  • Prioritat 2: Creació de capacitats i mecanismes de cooperació per al tutor que tengui com a funció salvaguardar els drets dels infants no acompanyats i separats en la migració.

REC-RDAP-Chil-AG-2016: donar suport a enfocaments integrats i multidisciplinaris centrats en infants víctimes de la violència. Es finançaran activitats que es centrin en: 

  • Prioritat 1: aprenentatge mutu, intercanvi de bones pràctiques, creació de capacitats per a dissenyar i adaptar models provats per al context nacional de cases d'acollida de nens, col·laboració multi agència i protocols.
  • Prioritat 2: creació de capacitats, educació o sensibilització de les parts interessades.
Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment constituïdes i localitzades a qualsevol Estat Membre de la Unió Europea

Data límit de presentació proposta13-12-2016
Organisme responsable

EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

WebEnllaç web (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-child-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-CHILD-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-)
Import màxim de projectes i taxa finançament

5,10 M€

Elaborat per 30-06-2016

Brussel·les

Maria Estela 


Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 17 71 28)
Llistat de Programes i projectes Compartir Imprimir