Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Llistat d'informes Compartir Imprimir
Agenda per a un turisme europeu sostenible i competitiu
Comunicació de la Comissió

S'adopta una Agenda 21 europea per al turisme a mitjà i a llarg termini, al marc de la qual tots els agents del sector adoptaran les mesures necessàries per tal de reforçar la contribució de pràctiques sostenibles amb la finalitat de facilitar la competitivitat d’Europa com a destinació turística més atractiva.

La present Comunicació constitueix el llançament i l’adopció d’una Agenda 21 europea per al turisme a mitjà i a llarg termini, al marc de la qual tots els agents del sector adoptaran les mesures necessàries per tal de reforçar la contribució de pràctiques sostenibles amb la finalitat de facilitar la competitivitat d’Europa com a destinació turística més atractiva.

 Aquesta Agenda guiarà les futures activitats de la Comissió en l’àmbit del turisme i en la resta d’àmbits polítics que influeixen en el turisme i en la seva sostenibilitat. Per això, la Comissió es basarà en els treballs del Grup per a la Sostenibilitat del Turisme[1].

 La Comissió reconeix les seves responsibilitats d’acció i llançarà iniciatives a nivell comunitari que proporcionaran als agents del sector turístic un valor afegit a nivell europeu, respectant al mateix temps la distribució de competències que estableix el Tractat.

 

Els reptes del sector

 El sector del turisme, en els darrers anys, ha contribuït significativament a l’objectiu de Lisboa de crear més llocs de feina i de major qualitat.

 Més que qualsevol altra activitat econòmica, el turisme pot desenvolupar sinèrgies entre l’entorn natural i la societat perquè el desenvolupament de les destinacions turístiques està estretament relacionat amb:

 1)     el seu entorn natural

2)     les seves especificitats culturals

3)     la seva interacció social

4)     la seva seguretat

5)     el bennestar de les poblacions locals.

 Aquest recull de característiques fan del turisme la força motriu per a la conservació i el desenvolupament de les destinacions.

 El repte global del sector del turisme consisteix en mantenir la seva competitivitat alhora que inclou també la sostenibilitat. I, precisament, el canvi climàtic es considera actualment un aspecte fonamental que exigeix que també la indústria turística redueixi la seva contribució a les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 El futur del turisme europeu depén de la qualitat de l’experiència turística: els turistes s’adonaran que als llocs on es preocupen de l’entorn, tant els treballadors com les comunitats locals són més propensos a ocupar-se millor d’ells.

 

Promoció de les destinacions europees d’excel·lència

 La Comissió aplicarà el projecte pilot Destinacions Europees d’Excel·lència (EDEN) que promou noves destinacions europees i ofereix suport a aquelles destinacions en les quals el desenvolupament del turisme s’està portant a terme de manera que es garenteixi la sostenibilitat social, cultural i mediambiental.

 

Els objectius per a la sostenibilitat del turisme europeu

 

Per aconseguir els objectius d’aquesta Agenda es necessari abordar els reptes propis del sector turístic:

1) conservació i gestió sostenible dels recursos naturals i culturals

2) minimització de la contaminació

3) minimitzar l’us del recursos en les destinacions turístiques, inclosa la producció de residuus, la reducció de l’estacionalitat de la demanda, la lluita contra l’impacte mediambiental del transport relacionat amb el turisme

4) la posada a disposició de les experiències turístiques per a tots sense discriminació

5) la millora de la qualitat dels llocs de feina i tenir en compte els problemes laborals dels residents ilegals nacionals de tercers països en el marc de la política d’immigració de la Comissió.

Per tal d’aconseguir els objectius de l’Agenda serà necessària una acció coherent que podrà rebre el suport d’unes polítiques públiques adequades. S’haurà d’apostar per una:

1)     gestió sostenible de les destinacions

2)     integració de les inquietuts sobre la sostenibilitat per a les empreses

3)     sensibilització dels turistes respecte a la sostenibilitat.

Les petites empreses i les microempreses realitzen una funció indispensable al sector del turisme europeu, però, pel seu tamany, és possible que estiguin menys preparades per a integrar aspectes de desenvolupament sostenible i comercialitzar-los com a part de les seves activitats. És per aquest motiu que s’insta als intermediaris pertinents que comuniquin els missatges claus de l’Agenda i facilitin la seva contribució a l’aplicació de la mateixa.

 

L’objectiu de la Comissió Europea

La Comissió Europea vol aconseguir una major visibilitat i el reconeixement de les millors pràctiques per als ciutadans i la societat de la UE i reforçar el coneixement i la comprensió de pràctiques que relacionin la sostenibilitat i la competitivitat.

Actualment, la Comissió ja organitza conferències i porta a terme estudis d’investigació amb l’objectiu d’augmentar el grau de sensibilització davant reptes com els de facilitar els viatges per als joves, les persones majors i les persones amb necessitats especials a través d’iniciatives de turisme social i accesible davant dels mètodes de treball que podrien aplicar-se a nivell local i regional (per exemple, un estudi sobre les repercusions dels principals esdeveniments culturals i esportius en les PIME relacionades amb el turisme).

 Un altre objectiu de la Comissió és dirigir l’atenció dels agents del sector responsables de l’adquisició dels coneixements (per exemple, universitats, instituts d’investigació i observatoris públics i privats) cap als desafiaments relacionats amb la sostenibilitat i el turisme europeu. Fomentarà la mobilitat a través del territori europeu a partir del suport a la formació i els llocs de feina transnacionals, els intercanvis i el desenvolupament de mètodes, materials i continguts de formació, inclosa la integració dels principis de sostenibilitat als programes de formació.

 A més, donarà suport al reforç o a la creació de plataformes –també amb l’ajuda de noves tecnologies- en les quals s’intercanviaran les experiències obtingudes amb bones i males pràctiques i des de les quals es millorarà la col·laboració entre el sector turístic i altres sectors afins.

 El Fòrum Europeu del Turisme, que se celebra cada any, també proporciona una plataforma en la qual tot els agents del sector poden intercanviar els seus punts de vista i reforçar la seva col·laboració en aspectes referents a la relació entre sostenibilitat i competitivitat del turisme europeu.

 

Ús dels instruments financers de la UE

 El Programa Marc per a la innovació i la competitivitat (CIP) també dóna suport a la competitivitat de les empreses de la UE, especialment de les PIME. La Comissió facilitarà la difusió de la informació relativa a com els diferents agents del sector turístic han utilitzat i poden utilitzar per aquestes finalitats els mencionats instruments financers de la UE.

 La resposta massiva dels agents al procés de consulta sobre la futura Política marítima de la Unió ha posat de manifest els seu interès i suport a l’acció de la UE per tal d’aconseguir un turisme costaner i marítim més competitiu i sostenible. Com a resposta a les seves inquietuts, l’enfocament integrat de la Política marítima proporcionarà la base per elaborar més accions dirigides ha augmentar la sostenibilitat i la competitivitat del sector.

 Com a mesura inicial, la Comissió centrarà la seva atenció al sector del turisme costaner i avaluarà els efectes dels segments de ràpid creixement, com el turisme de creuers, les instal·lacions portuàries, els ports esportius i altres indústries marítimes, així com els aspectes relatius a la competència entre els usos terrestres i marítims a zones costeres.

 

Per a més informació, podeu consultar:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0621:FIN:ES:PDF

30-09-2008

Llorenç Carrió

tourismcbalears.eu
Llistat d'informes Compartir Imprimir