Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Llistat d'informes Compartir Imprimir
Criteris ecològics per a la concessió de l?etiqueta ecològica comunitària als serveis d?allotjament turístic
Decisió de la Comissió

El passat 9 de juliol de 2009 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea la decisió de la Comissió per la qual s’estableixen els criteris per a la concessió de l’etiqueta ecològica comunitària als serveis d’allotjament turístic.

L’etiqueta ecològica europea és una distinció atorgada als productes i serveis que compleixen de forma voluntària amb els criteris ambientals fixats per la Unió Europea, la qual cosa permet als fabricants, importadors, prestadors de serveis, comerciants i detallistes, posar en coneixement de clients i consumidors el fet que els seus productes o serveis són mediambientalment més correctes que altres de similars característiques funcionals.

Fins al 2003 aquesta etiqueta estava adreçada només a productes i serveis de consum, però amb la Decisió 2003/287/CE de la Comissió es van fixar també els criteris de concessió de l’etiqueta ecològica per als serveis d’allotjament turístic, convertint-se en el primer sector de serveis que s’incorporava al sistema de l’etiquetatge ecològic europeu.

 

Per a tenir en compte l’evolució científica i del mercat els criteris d’avaluació fixats per la Decisió 2003/287/CE tenen una validesa determinada, concretament són vàlids fins el 31 d’octubre de 2009. Així, amb la finalitat de procedir a la revisió dels criteris ecològics i dels requisits corresponents d’avaluació i comprovació la Comissió adopta la present Decisió i queda derogada l’anterior.

S’autoritza un període de transició als prestadors de serveis els quals hagin obtingut l’etiqueta ecològica sobre la base dels criteris previstos a la Decisió 2003/287/CE, per tal de què disposin de temps suficient per adaptar els seus serveis de manera que compleixin els criteris i requisits revisats. Es permet també presentar sol·licituds establertes d’acord a la Decisió 2003/287/CE fins que acabi el període de vigència d’aquesta.

En quant al contingut tècnic de la Decisió, en primer lloc es defineix la categoria de productes “serveis d’allotjament turístic” que consisteix en la oferta a turistes, viatgers i inquilins d’allotjament en habitacions degudament equipades i dotades al menys d’un llit, a canvi del pagament d’una determinada quantitat.

 

Per una altra part, els criteris a complir per a obtenir l’etiqueta ecològica comunitària es poden trobar a l’annex i es divideixen en criteris d’obligat compliment i criteris de caràcter optatiu. Ambdues seccions estan estructurades en sub-seccions com per exemple energia, aigua, substàncies químiques, residus, altres serveis i gestió general. Així entre els criteris obligatoris destaquen els referits a l’estalvi i ús eficient de l’energia, el millor aprofitament dels recursos hídrics, la gestió dels residus produïts i la incorporació de criteris de gestió ambiental a l’empresa dirigits a la sensibilització de clients i empleats. Entre els criteris optatius s’inclouen altres requisits complementaris als anteriors, normalment més costosos, i el compliment dels quals comporta de vegades la incorporació dels últims avenços tecnològics.

 

 

Finalment, entre els beneficis que pot aportar per a l’establiment obtenir l'eco-etiqueta figuren la millora de la seva imatge davant els clients mitjançant el seu compromís ambiental, la resposta davant la creixent demanda de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient o l’augment de les vendes i la competitivitat de l’empresa turística al adequar les seves instal·lacions, equipaments i serveis per a complir els requisits ecològics exigits.

 

Per a més informació, consulteu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:198:0057:0079:ES:PDF

07-08-2009

Isabel Domenge Sansó

Consultora àrees turisme i ciutadania

tourismcbalears.eu
Llistat d'informes Compartir Imprimir