Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Llistat d'informes Compartir Imprimir
La UE i les Illes Balears: Turisme i transport al Parlament Europeu, 2004-2009
Balanç de la legislatura 2004-2009, decisions adoptades que afecten directament a les Illes Balears

Aquest document presenta algunes de les principals decisions promogudes en matèria de Turisme i Transport del Parlament Europeu durant la darrera legislatura 2004-2009, i que afecten a la vida quotidiana dels ciutadans de les Illes Balears i al dia a dia de les activitats empresarials i del sector públic.

Les eleccions al Parlament Europeu es celebraran a les Illes Balears el proper 7 de juny.


Turisme

- Turisme sostenible: Amb la resolució “noves perspectives i nous reptes per a un turisme europeu sostenible”, adoptada el setembre de 2005 pel Ple del Parlament, es donava suport a projectes dirigits a contribuir a l’equilibri entre el desenvolupament de la indústria turística i el medi ambient. Per una part, es proposaven també tota una sèrie de mesures específiques dirigides a reforçar i complementar el marc existent, a la protecció del consumidor així com a augmentar la qualitat.

- Competitivitat del sector turístic: La proposta, adoptada el novembre de 2007 pel Parlament, recordava la importància del sector turístic com a part de l’estratègia de Lisboa per al creixement i l’ocupació. Per una part, la comunicació també preveia la revisió de varies directives directament relacionades amb el turisme així com la creació de EDEN “European Destinations of Excellence”, un projecte basat en competicions nacionals anuals, destinat a promoure el turisme sostenible arreu Europa, i on hi participen les Illes Balears.

 

Transport aeri

Protecció dels consumidors

-          Tripulació de cabina, seguretat i formació: La finalitat de la proposta de la Comissió era fer als operadors aeris responsables de la seguretat de la tripulació de cabina així com tractar els temes referents als instruments, equips de comunicació i navegació i transport de mercaderies perilloses. També van ser objecte de debat la limitació del temps de vol, l’establiment d’uns mínims referits al temps descans de la tripulació o l’harmonització dels estàndards de formació per facilitar la lliure circulació del personal de cabina dins la Unió.

-          Drets dels passatgers amb mobilitat reduïda: La proposta de la Comissió prohibeix a les companyies aèries rebutjar als passatgers per motius de mobilitat reduïda i les obliga a donar-los assistència tant a bord com una vegada en terra.

-          Normes comunes en l’àmbit de la seguretat de l’aviació civil: La proposta, adoptada en tercera lectura després de nombroses esmenes, estableix els principis bàsics en ordre a protegir l’aviació civil davant actes d’interferència il·lícita.

-          Llista negre de companyies aèries: Es publica i actualitza periòdicament una llista negre de companyies aèries que no compleixin amb els requisits mínims de seguretat de les seves aeronaus.

Millora de l’accés al mercat

-          Directiva taxes aeroportuàries: La Directiva adoptada el passat maig de 2009 estableix els principis comuns per a la percepció de taxes aeroportuàries en els aeroports comunitaris. Entre els seus objectius principals es troben evitar la discriminació entre passatgers i línees aèries, i assegurar la transparència a tots els nivells.

-          Programa pel futur sostenible de l’aviació general i de negocis:  En la seva comunicació la Comissió ofereix un detallat anàlisi de les qüestions que afecten al sector i defineix una sèrie d’enfocaments adequats per donar resposta a les seves necessitats específiques en el marc d’un diàleg permanent entre totes les parts interessades.

-          Normes comunes per l’explotació dels serveis aeris: El reglament adoptat, que entrà en vigor el setembre de 2008, regula la concessió de llicències a companyies aèries comunitàries, el dret d’aquestes companyies a explotar serveis aeris dins de la Comunitat i la fixació de preus dels serveis aeris prestats dins la UE. S’estableixen també disposicions sobre informació i no discriminació en els preus.

-          Capacitat dels aeroports i els serveis de terra: Una capacitat adequada als aeroports, així com serveis de terra eficaços i un ús eficaç de la capacitat existents, són vitals per a l’economia europea i han de ser garantits. 

Optimitzar la interoperabilitat

-          Aeròdroms, gestió del trànsit aeri i serveis de navegació aèria: El continu creixement de l’aviació a Europa crea molts desafiaments, especialment pel que fa als factors de seguretat clau dels aeròdroms i de la gestió del trànsit aeri i serveis de navegació aèria. Es per això que s’han establert mesures de mitigació de riscos necessàries per tal de garantir la seguretat mitjançant una plantejament reglamentari harmonitzat i holístic en tots els Estats membres.

-          Llicència comunitària de controlador de trànsit aeri: Mitjançant la creació d’una llicència comunitària es reconeix el paper específic que tenen aquests professionals en el control de trànsit aeri en condicions de seguretat. Per una altra part, l’establiment de normes comunitàries d’aptitud també reduirà la fragmentació en aquest àmbit i constitueix un component essencial de la legislació sobre el cel únic europeu.

-          Noves missions de l’Agència Europea de Seguretat Aèria: La Comissió adoptà una proposta important per ampliar les funcions de l’Agència Europea de Seguretat Aèria (AESA) a la reglamentació i el control en l’àmbit de les operacions aèries, les qualificacions i les llicències dels pilots, i la supervisió de les companyies de tercers països que operen a la Unió Europea.

Acords internacionals

-          Zona Europea Comuna d’Aviació: El 2006 es va crear la Zona Europea Comuna d'Aviació (ZECA) mitjançant un Acord Multilateral subscrit per la Comunitat Europea i els seus Estats membres, Albània, l'Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Islàndia, Montenegro, Noruega, Romania, Sèrbia i la Missió d'Administració Provisional de les Nacions Unides a Kosovo. La instauració d’aquesta zona es basa en l’accés mutu als mercats de transport aeri de les Parts contractants, la llibertat d’establiment en igualtat de condicions de competència i el respecte de les mateixes normes – inclosos els àmbits de la seguretat aèria, la protecció de l’aviació, la gestió del trànsit aeri, l’harmonització social i el medi ambient.

-          Acord Euromediterrani d’aviació amb el Marroc: L’acord amb el Marroc va ser el primer pas en el procés d’enfortiment de les relacions en matèria d’aviació entre la Comunitat Europea i els països veïns de la UE i l’establiment d’un espai aeri comú. El propòsit d’aquest acord és la perfecta integració de l’aviació marroquina dins el mercat europeu.

 

Transport marítim

Protecció dels consumidors

-          Responsabilitat dels transportistes de passatgers per mar o vies navegables en cas d’accident: La proposta respon a la necessitat d’adoptar, en el marc de la política comú de transports, noves mesures que incloguin normes en matèria de responsabilitat per danys causats als passatgers amb la finalitat d’incrementar la seguretat del transport marítim i per vies navegables.

-          Millora dels drets dels passatgers que viatgin en vaixell: El passat abril de 2009 els eurodiputats van debatre dos informes proposats per a millorar els drets dels passatgers que viatgin tant en vaixell com en autobús. Ambdós proposen un sistema d’indemnitzacions en cas de cancel·lació o retràs en aquests sistemes de transport.

Millora de l’accés al mercat

-          Lliure accés al mercat de serveis portuaris: La finalitat és fer realitat les llibertats fonamentals garantides en el Tractat de la Unió Europea i les normes sobre competència en els diferents ports de mar i entre ells, així com augmentar l’eficiència d’ aquests. Els ports de mar tenen una gran importància com a punts nodals - de diferents mitjans de transport i diversos actors, tant públics com privats - per a l’operativitat i eficiència de la xarxa de transports transeuropea, així com per al comerç intracomunitari i extracomunitari.

-          Nova política portuaria europea: La política té com a objectiu principal dissenyar en la Unió Europea un sistema portuari capaç de fer front als desafiaments que plantejaran en el futur les necessitats en matèria de transport. Així, estableix en el sector del transport marítim europeu, el marc i les accions connexes que s’hauran de posar en aplicació; es tracta concretament d’un ampli diàleg i de documents interpretatius destinats a clarificar les normes comunitàries pertinents.

Optimitzar la interoperabilitat

-          Transport marítim de curta distància: La finalitat és que es fomenti amb més intensitat el transport marítim de curta distància dins la cadena de transports amb objecte de reduir la congestió; que es fomenti la transferència modal del transport per carretera cap al transport marítim de curta distància i que es millorin els enllaços amb les zones perifèriques i insulars, amb els Estats que depenen del transport marítim i entre les regions separades per barreres naturals, reforçant al mateix temps la cohesió en el si de la Unió Europea i entre aquesta i els seus veïns.

-          Millora de la protecció portuària: La directiva té com a principal objectiu establir un sistema de protecció que abasti la totalitat de la zona portuària. En aquest sentit, es proposa establir un marc comunitari que garanteixi un nivell de protecció homogeni i elevat en tots els ports europeus.

Programes europeus

-          Programa Marco Polo II: Marco Polo II és la segona fase del programa amb el mateix nom que es va executar durant el període 2003-2006. Els seus objectius són reduir la congestió, millorar el comportament mediambiental del sistema de transports i potenciar el transport intermodal, contribuint d’aquesta manera a un sistema de transports més eficient i sostenible que proporcioni un valor afegit europeu, sense repercutir negativament en la cohesió econòmica, social o territorial.

-          Programa TENT-T: El programa TEN-T (TransEuropean Network – Transport) es centra en la voluntat d’assolir una xarxa europea de transport més eficient i sostenible que pugui contribuir a una millora en la competitivitat. Els objectius fonamentals són reduir el transport per carretera potenciant les autopistes de la mar i les xarxes ferroviàries, i la millora en la gestió del trànsit aeri i marítim per tal d’enfrontar-se a problemes de congestió.

 

Es pot trobar el dossier complet (en anglès) a:

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200905/20090505ATT55087/20090505ATT55087EN.pdf

25-05-2009

Isabel Domenge Sansó

Consultora àrees turisme i ciudadania

tourismcbalears.eu
Llistat d'informes Compartir Imprimir