Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Llistat d'informes Compartir Imprimir
Finançament europeu al que poden accedir les PIME de les Illes Balears
La Unió Europea disposa de diverses vies i formes de finançament per a les petites i mitjanes empreses

Des de la UE es pot accedir a un ampli ventall de finançament a través de programes, diferenciats per àrees i pressuposts, que impulsen a les PIME. A continuació es poden observar els diferents tipus de programes. 

- Programa Marc per a la Competitivitat i la Innovació (CIP)

Aquest programa està dirigit, principalment, a les PIME donant suport a la innovació.

El CIP té tres línies d’actuació:

1. Programa per fomentar l’esperit emprenedor i la innovació (EIP): el seu objectiu és donar suport a la innovació i a les PIME en la UE, centrant-se en:

 •  L’accés al finançament
 •  Serveis empresarials, com Enterprise Europe Network
 • Millora de les polítiques d’innovació: suport a les xarxes transnacionals dels diferents actors en el procés d’innovació i suport a les empreses innovadores
 • Eco-innovació, és a dir, aplicació comercial de productes innovadors que previnguin l’impacte mediambiental, la pol·lució o assoleixin l’ús més eficient dels recursos naturals

Per a més informació, aquí.

2. Programa de suport a les polítiques per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC):

Per a més informació, aquí.

3.
 Programa Energia Intel·ligent Europa:

 • Formació en tècniques de construcció que estalviïn més del 50% dels recursos energètics.
 • Ajudes a les ciutats a desenvolupar transport més eficient (en termes energètics).
 • Suport als projectes de generació elèctrica provinent de energies renovables.

Per a més informació, aquí.

Cal esmentar que dins aquest programa no es financen les activitats de recerca. 

- Erasmus per a joves emprenedors

Aquest programa és un projecte pilot iniciat per la UE en 2009. Proporciona assistència pràctica i financera pels nous emprenedors que volen passar algun temps en una empresa d’un altre país de la UE i, per tant, aprendre dels empresaris amb experiència. Els objectius són intercanviar idees, experiència i informació entre emprenedors, millorar l’accés al mercat i identificar el potencial dels socis per a nous negocis en altres països.

Per a més informació, podeu consultar aquí.

 

- Projectes per activitats específiques-

Programes per qüestions relatives a l’ocupació:


Programes per medi ambient, energia i transport:

 •  LIFE + (medi ambient): La fase actual del programa LIFE per la protecció del medi ambient és LIFE+ (2007-2013).

Què cofinança?

- Accions a favor de la Natura i la biodiversitat
- Projectes que donin suport a la política ambiental europea
- Iniciatives per promoure una millor informació i consciència medi ambiental, o projectes de prevenció d’incendis forestals.

Qui pot accedir-hi?

No és necessari un consorci de més d’una entitat per presentar un projecte, però aquest haurà de tenir un valor europeu afegit.

Per a més informació, consulteu (en anglès). 

 • Marco Polo II (transport i energia): programa centrat en la promoció de serveis comercials en el mercat del transport de mercaderies, el seu objectiu la transició del model actual de transport per carretera a models alternatius menys contaminants: transport marítim, ferroviari, o a través de vies navegables interiors.

El règim de cofinançament és en tot cas inferior al 50% dels costs elegibles.

Per a més informació, consultau (en anglès).


Programes per innovació i recerca:

 • 7è Programa Marc per la Recerca i Desenvolupament Tecnològic (2007-2013): aquest programa es basa en quatre subprogrames:
 1. Cooperació: dóna suport a tot els tipus de recerca que siguin portades a terme per diferents organismes en cooperació transnacional. El seu objectiu és guanyar el lideratge en àrees científiques i tecnològiques. Les PIME poden beneficiar-se de les convocatòries especialment orientades cap a elles, així com de les temàtiques especials per PIME que s’inclouen dins moltes de les convocatòries generals.
 2. Idees: programa gestionat pel Consell Europeu de Recerca (ERC), cofinança projectes de recerca científica i tecnològica que es desenvolupin a institucions públiques o privades europees; l’únic criteri és l’excel·lència. Per a més informació, consultau: http://erc.europa.eu/
 3. Persones: a través del programa “Marie Curie”, està dedicat exclusivament a l’atorgament de beques dedicat a estimular el desenvolupament de la carrera dels investigadors. El sector privat pot beneficiar-se especialment de les accions IAPP per fomentar l'intercanvi de coneixement entre els sectors acadèmic i empresarial, que posa l’èmfasi sobre les PIME (incloses aquelles de fabricació tradicional).
 4. Capacitats: el seu objectiu és millorar les capacitats de recerca i innovació per assegurar la seu òptim aprofitament. Un dels objectius específics està orientat a PIME, per fomentar el seu potencial innovador i acostar els resultats de la recerca al mercat.

També es financen activitats de cooperació internacional amb països que no pertanyen a la UE.

Per a més informació (en castellà): http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html

Per a informació sobre les convocatòries obertes, consulteu aquí.

 

 • EUREKA – és una xarxa paneuropea de R+D orientada al mercat que dóna suport per  a la competitivitat de les empreses, creant enllaços i xarxes d'innovació a través de 36 països. A més d’establir clústers i xarxes temàtiques, proporcionen finançament a empreses actives en R+D a través del programa EUROSTARS.

 

Quin tipus de projecte pot presentar-se?

Ha de comprendre activitats de R+D en qualsevol àmbit tecnològic, però sempre amb l’objectiu final de desenvolupar un nou producte, procés o servei. Està completament orientat al mercat, i és de durada relativament curta (3 anys com a màxim; als 2 anys el producte/procés/servei ha d’estar llest pel ser llençat al mercat).

Qui pot presentar-se?

- El participant principal ha de ser necessàriament una PIME activa en R+D.
- Participació mínima de dues entitats legals que formin part dels països Eurostars.

Els règims de cofinançament són variables en funció de cada país; es recomana consultar informació al respecte (el contacte espanyol pot trobar-se a la plana web del programa, indicada més avall).

Per a més informació: http://www.eureka.be/

Més específicament, pel programa EUROSTARS: http://www.eurostars-eureka.eu


Programes per educació i formació:

 • Programa d’acció integrat en l’aprenentatge permanent: programa dividit en quatre subprogrames (cada un d’ells orientats a diferents nivells d’educació i formació: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig), a més de les accions Jean Monnet.

El sector privat en general, i les PIME en particular poden interessar-se als sub-programes Leonardo da Vinci i Grundtvig.

+ Les accions Leonardo da Vinci donen fons, entre altres coses, per la mobilitat dins Europa per formació en àmbit professional, o projectes de cooperació per transferir o desenvolupar pràctiques innovadores. A les Balears, l’entitat que gestiona aquestes accions és la CAEB.

+ Les accions Grundtvig estan orientades a adults—tant a adults que volen seguir formant-se, com a organitzacions actives en el camp de l’educació per adults.

Per a més informació, podeu consultar (en anglès).


Programes per cultura:

 • CULTURA 2007-2013: per aconseguir l'objectiu d'enfortir els lligams d'una herència cultural compartida a través d'una major mobilitat dins el sector que s'hi dedica, i promoure el diàleg intercultural, el programa CULTURA finança accions que donin suport a:
  • Accions culturals: és a dir, projectes culturals i artístics organitzats per organitzacions culturals de països diferents.
  • Entitats culturals: han de ser entitats amb una dimensió europea afegida, i amb una influència que s’estengui al menys a 7 països de la UE.
  • Anàlisi de les polítiques europees i activitats de disseminació:

Per a més informació, la trobareu (en anglès), aquí.

 • MEDIA 2007-2013: com a programa de suport de la indústria audiovisual europea, MEDIA cofinança iniciatives de formació per professionals del sector, el desenvolupament de projectes de producció, i la promoció de material audiovisual europeu.

Per a més informació, podeu consultar aquí (en anglès). 

 • ENPI-CBCMED, Instrument Europeu per a Partenariats i Veïnatge, Cooperació Transfronterera a la Mediterrània:

L’objectiu dels ENPI és augmentar la cooperació entre territoris de la UE i els seus veïns, en aquest cas a la conca mediterrània. Els eixos prioritaris temàtics en els què se centra durant aquest període (2007-2013) són 1la promoció del desenvolupament socioeconòmic i millora territorial, 2promoció de la sostenibilitat ambiental a nivell de conca mediterrània, 3promoció de la millora de condicions que facilitin la mobilitat de persones, béns i capital, i 4promoció de diàleg cultural i governança local.

Està obert a una gran quantitat de destinataris, entre els què es troben societats, empreses (incloses PIME) i altres organismes privats, així com agrupacions professionals, cooperatives, sindicats i altres organitzacions que representin interessos econòmics i socials.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina (EN): http://www.enpicbcmed.eu/en/index.html

El cofinançament és generalment el mètode utilitzat en aquest tipus de fons, consisteix en donar suport en forma de subsidis que cobreixen una part dels costos del projecte.


Contacte per a assesorament empresarial a les Illes Balears:

. Servei Enterprise Europe Network a les Illes Balears

Francisco Feliu / Karin Oliver
C/ Palau Reial, 17
07001 Palma Mallorca
Tel. +34 971 784459
Fax. +34 971 784335
een@cbe.caib.es
Web. http://www.cbe.es 

. Centres d'Informació Europea, Europe Direct:

Europe Direct Mallorca
Centre Balears Europa
Conselleria de Presidencia
C/ Palau Reial, 17
07001. Palma de Mallorca.
Tel.: 971 78 44 60
Fax: 971 78 43 35
E-mail: europedirect@cbe.caib.es
Internet: http://www.cbe.es

Europe Direct Eivissa i Formentera 
Arquebisbe Cardona Riera, 19
07800 Eivissa
Tel.: 971 199982
Fax: 971 317384
Mariano Matutes Pascual
E-mail: europedirect@eivissa.es
Internet: www.cbe.es

Europe Direct Menorca
Plaça Biosfera,
07703 Menorca
Tel.: 971 35 77 79
Fax: 971 36 83 93
Francisca Pons Carbonell
E-mail: edmenorca@cbe.caib.es

. Societat de Garantia Recíproca, ISBA:

Per veure les oficines, repartides entre Mallorca, Menorca i Eivissa:
http://www.isbasgr.es/catalan/oficinas.aspx

Per a més informació:
http://www.isbasgr.es/

. Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

Camí de Son Rapinya, 12, 07013, Palma
Telèfon: 971 176 055
E-mail: info@idi.caib.es
www.idi.es

. Confederació de Associacions Empresarials de les Illes Balears, CAEB:

- CAEB Mallorca
- CAEB Menorca
CAEB Pitiüses
 

. Cambres de Comerç a les Illes Balears:

- Cambra de Comerç Mallorca
- Cambra de Começ Menorca
- Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera

 

10-11-2011

Aina Serra Erice
Consultora R+D+i, Energia, Medi Ambient, Agricultura i Pesca
researchcbalears.eu


Carmen Riera Palau
Consultora d'Empresa 

enterprisecbalears.eu
Llistat d'informes Compartir Imprimir