Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Llistat d'informes Compartir Imprimir
Programa per al futur sostenible de l'aviació general i de negocis
Transport aèri; COM (2007) 845final Comunicació de la Comissió; Programa pel desenvolupament sostenible de l?aviació general i de negocis ? 11 de gener de 2007.

Objectius

Proposta d’objectius específics a assolir per millorar el procés de creació del cel únic i garantir la sostenibilitat ambiental d’aquesta alhora de resoldre els possibles problemes derivats de l’augment de la demanda i de la congestió que aquesta pot ocasionar.

 Continguts

 Per tal de poder regular correctament aquest aspectes de l’aviació s’ha de tenir una visió completa de la situació; serà necessari elaborar a nivell Europeu

La comissió ha sol·licitat a la Conferència europea d’Aviació Civil (CEAC) que realitzi un estudi sobre l’aviació general i de negocis, amb la finalitat de determinar les fonts de dades disponibles i proposar la forma més eficaç de recopilar la informació.

La comissió fa una sèrie de clarificacions en quan a definicions jurídiques les quals sovint s’interpreten de forma diferent en funció dels estats. Aquestes clarificacions esdevenen recopilades a la comunicació en qüestió (pg 5 -8).

L’oprimització de la capacitat existent és necessària davant la creixent demanda i es pot realitzar de dues formes diferents;

a)    Millorar la planificació per optimitzar l’ús de la capacitat existent; utilització de pistes i zones aeroportuàries específiques per cobrir les necessitats de l’aviació general i de negocis, i possibilitat de recórrer a aeroports/aeròdroms específics per la gestió d’aquest tràfic.

b)    Desenvolupament i aplicació de noves tecnologies com sistemes mundials de navegació per satèl·lit, etc.

Per poder fer front a la capacitat de l’espai aeri, està duent una sèrie de reformes institucionals i tecnològiques en el marc del cel únic i del projecte SESAR.

S’hauria de facilitar l’accés als mercats mundials través del sector de la construcció aeronàutica i de l’aviació comercial de negocis.

Per garantir la sostenibilitat ambiental; s’està treballant a larrg termini amb AESA per tal de reduir la contaminació acústica; actualment s’està tramitant la legislació que inclourà les emissions al pla d’intercanvi d’emissions de la UE, això en quan a qualitat de l’aire; i finalment en quan a energia, s’està treballant amb fonts alternatives alhora de fomentar la I+D en tots els camps rellevants.

Les mesures a seguir

-       Creació d’una base de dades conjunta

-       Foment dels principis de proporcionalitat i subsidiarietat

-       Consolidació de passatgers en planificació i optimització de la capacitat

-       Foment de l’ús de noves tecnologies

-       Facilitar l’accés a l’aviació general i de negocis

-       Garantir la sostenibilitat ambiental

Més informació en el document complet (versió Castellà – 14 pg)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0869:FIN:ES:PDF

02-06-2008

Lucy Jane Collyer

transportcbalears.eu
Llistat d'informes Compartir Imprimir