Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

LIFE

NOM DEL PROGRAMA:
LIFE Programme for the Environment and Climate Action 2014-2020

ANTECEDENTS:
El nou programa LIFE per al medi ambient i l’acció pel clima per al període 2014-2020 vol exercir un paper essencial per a una major solidaritat i responsabilitat en la preservació del patrimoni comú mediambiental i climàtic de la UE. Es tracta d’un instrument financer destinat a assolir els objectius de la política mediambiental europea. Substitueix al programa LIFE+ en els seus tres capítols: política i governança ambiental, natura i biodiversitat i informació i comunicació.

OBJECTIU GENERAL DEL PROGRAMA
Promoure la implementació i integració dels objectius mediambientals i climàtics en les polítiques europees i en la pràctica dels Estats membres; així com una millor Governança.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Proporcionar una plataforma per al medi ambient i l’intercanvi de millors pràctiques i coneixements en matèria de medi ambient i clima, i permetre als Estats membres i a altres parts interessades aprendre els uns dels altres i donar respostes més eficaces als reptes plantejats.
• Crear sinergies entre els fons de la UE i els fons nacionals mitjançant la coordinació per tal d’aconseguir els objectius mediambientals i climàtics; i la mobilització dels fons addicionals públics i privats per augmentar la coherència i l’eficàcia de la intervenció de la UE.
• Augmentar la visibilitat de la política mediambiental i de l’acció per al clima apropant
la UE als seus ciutadans i posant de manifest el compromís de la Unió amb els objectius mediambientals i climàtics.

ARQUITECTURA
Una de les grans novetats del nou programa LIFE és l’estructura en dos subprogrames.
El Subprograma de Medi Ambient dona suport als esforços que es realitzin en:
• Medi ambient i l’eficiència de l’ús dels recursos: centrat en solucions més innovadores per aplicar millor la política de medi ambient i integrar els objectius mediambientals en altres sectors.
• Biodiversitat: centrat en fomentar les millors pràctiques dirigides a reduir la pèrdua
de biodiversitat i recuperar els ecosistemes, sense oblidar l’objectiu de suport a la Xarxa Natura 2000.
• Governança i informació mediambientals: promoure l’intercanvi de coneixements, la difusió de bones pràctiques i un millor compliment, a més de campanyes de conscienciació.

El Subprograma d’Acció pel Clima es refereix als àmbits següents:
• Mitigació del canvi climàtic: reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
• Adaptació al canvi climàtic: consolidar la capacitat d’adaptació al canvi climàtic.
• Governança i informació climàtiques: augmentar la conscienciació, la Comunicació, la cooperació i la difusió de les mesures de mitigació i adaptació en relació al canvi climàtic.

PRINCIPALS NOVETATS
• Prioritats flexibles: les prioritats dels programes de treball no son exhaustives de manera que els sol·licitants poden presentar propostes en altres àrees i incorporar noves idees i reptes. Alhora es demanarà que els Estats membres participin en l’establiment de les prioritats del Programa LIFE per assegurar que les prioritats reflecteixen adequadament les diferències entre els Estats membres i ajuden a millorar i accelerar la implementació de la política mediambiental i climàtica.
• Creació d’un nou tipus de projecte, els projectes integrats. L’objectiu és millorar la implementació de la política mediambiental i climàtica, especialment per garantir una mobilitat coordinada amb altres fons de la UE, els fons nacionals i els fons dels actors privats.
• Una definició més clara de les activitats per a cada àrea prioritària: s’incorpora una
divisió en dos subprogrames, i cada subprograma en tres àrees temàtiques.
• Una ampliació de l’àmbit territorial: amb un plantejament més flexible pel que fa al finançament de projectes en el camp del medi ambient i del clima fora de la UE.
• Simplificació i processos més àgils.

PRESSUPOST

La proposta de dotació financera total del Programa LIFE per al període 2014-2020 és
de 3.618 milions d’euros; dels quals 2.713,5 milions d’euros s’assignen al Subprograma
de Medi Ambient, i 904.5 milions d’euros al Subprograma d’Acció pel clima.

Pàgina web: LIFE