Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Horizon 2020

Nom del programa
Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)

Introducció
Horitzó 2020 és el nou instrument financer proposat per la Comissió Europea per donar suport a les activitats de recerca i innovació i afavorir una millor explotació del potencial industrial de les polítiques d’innovació, recerca i desenvolupament tecnològic.
Aquest programa serveix per implementar la Unió per la innovació, una iniciativa emblemàtica de l’estratègia Europa 2020, creada per assegurar la competitivitat global d’Europa. A grans trets, pretén convertir-se en l’únic programa de recerca, desenvolupament i innovació i, per tant, agrupa i reforça les activitats finançades pel 7è Programa Marc de Recerca, l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia i les parts corresponents a la innovació del Programa Marc per a la Innovació i la Competitivitat (CIP). Cal remarcar que, en aquest sentit, integra les actuals convocatòries del programa CIP - Ecoinnovació i CIP - Energia Intel·ligent per a Europa.

Objectiu general
Horitzó 2020 pretén incidir en la construcció d’una economia basada en el coneixement i la innovació arreu de la Unió, i mobilitzar així finançament addicional per a la recerca, el desenvolupament i la innovació. D’aquesta manera, donarà suport a l’aplicació de l’estratègia Europa 2020 i altres polítiques de la Unió, així com a la realització i el funcionament de l’Espai Europeu d’Investigació (EEI). Aquest objectiu general es persegueix a través de tres prioritats que es reforcen mútuament i estaran dedicades a:
a)ciència excel·lent,
b) lideratge industrial i,
c) reptes socials.

Arquitectura
Horitzó 2020 centrarà els seus fons en tres objectius fonamentals

Excel·lència científica
• El Consell Europeu de Recerca (CER) proporcionarà un finançament atractiu i flexible per permetre a investigadors de talent i creatius d’explorar les alternatives més prometedores en les fronteres de la ciència, sobre la base de la competència a escala de la Unió.
• Les tecnologies futures i emergents donaran suport a la recerca col·laborativa a fi d’ampliar la capacitat d’Europa per realitzar una innovació avançada. Fomentaran la col·laboració científica entre disciplines sobre idees noves i d’alt risc i acceleraran el desenvolupament dels camps emergents més prometedors de la ciència i la tecnologia, així com l’estructuració en tota la Unió de les comunitats científiques corresponents.
• Les accions Marie Curie proporcionaran una formació en recerca excel·lent i innovadora, així com oportunitats atractives de carrera professional i intercanvi de coneixements, a través de la mobilitat transfronterera i transectorial dels investigadors.
•La infraestructura de recerca desenvoluparà les infraestructures de recerca europees per al 2020 i més enllà, en fomentarà el potencial per a la innovació i el capital humà i el complementarà amb la política corresponent de la Unió i la cooperació internacional.

Lideratge industrial
•Lideratge en tecnologies industrials i de capacitació prestarà un suport específic a la recerca, desenvolupament i demostració en els àmbits de les TIC, la nanotecnologia, els materials avançats, la biotecnologia, la fabricació i transformació avançades i l’espai.
• Accés al finançament de risc es proposarà superar els dèficits en la disponibilitat de finançament de deute i de capital per part de les empreses i els projectes de R + D impulsats per la innovació en totes les fases de desenvolupament. Juntament amb l’instrument de capital del Programa de Competitivitat de les Empreses i les pimes (COSME), donarà suport al desenvolupament del capital-risc a nivell de la Unió.
• Innovació en les pimes fomentarà totes les formes d’innovació a les pimes, centrant-se en les que tinguin potencial per créixer i internacionalitzar-se (dins i fora del mercat únic).

Reptes socials
• Salut, canvi demogràfic i benestar
Seguretat alimentària, agricultura sostenible, investigació marina i marítima
• Energia segura, neta i eficient;
• Transport intel·ligent, ecològic i integrat;
• Acció pel clima, eficiència dels recursos i matèries primeres;
• Societats inclusives, innovadores i segures.

Principals novetats
• Programa únic: Horitzó 2020 reuneix totes les línies de finançament de la UE existents en matèria d’investigació i d’innovació del Programa Marc de Recerca i Desenvolupament
Tecnològic (FP), el Programa de Competitivitat i Innovació (CIP) i l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (IEIT). Els diferents tipus de fons proporcionats pels programes existents es reuneixen en un únic marc coherent i flexible, per al període 2014-2020.
• Més innovació, des de la investigació a la comercialització. Es proporcionarà finançament per a totes les etapes del procés d’innovació, des de la recerca bàsica a l’acceptació al mercat, en línia amb els compromisos de la UE en virtut de l’iniciativa emblemàtica Unió per la innovació.
• Enfocat als reptes socials als que s’enfronta la societat europea en àmbits com la salut, l’energia o el transport.
• Accés simplificat. El finançament aportat per la iniciativa Horitzó 2020 és més fàcil d’aconseguir gràcies a una estructura més senzilla del programa, a una sèrie única de normes i a menys burocràcia. Per exemple: un reemborsament simplificat mitjançant la introducció d’un únic percentatge a tant alçat per als costos indirectes i només dos percentatges de finançament (per a recerca i per a les activitats pròximes al mercat, respectivament), una finestreta única per als participants, menys tràmits a l’hora d’elaborar les propostes i cap control ni auditoria innecessaris.
Un altre dels objectius fonamentals és rebaixar a una mitjana 100 dies el temps transcorregut entre la presentació de la sol·licitud i l’obtenció de la subvenció, de manera que els projectes es puguin posar en marxa més ràpidament.

Pressupost
El pressupost global destinat als sectors de la recerca i la innovació disposa de 80.000 milions d’euros totals per al període 2014-2020.

Pàgina web: Web Hor2020
Reglament UE: L347/104
Programa de treball: Progr HOR
Convocatòries: C 361/9 (11.12.2013)

Direcció general de la Comissió Europea: D.Gral Innovación e Investigación
Organisme nacional competent: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. CDTI