Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

COSME

NOM DEL PROGRAMA:
Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (2014-2020). COSME

ANTECEDENTS:
A grans trets és un programa de suport per crear un entorn favorable als negocis i la competitivitat. Dóna continuïtat a les activitats dirigides a empreses dins l’antic Programa per a la Innovació i la Competitivitat (CIP). Es complementari i està coordinat amb Horizon 2020.
El nou programa de suport financer per fomentar la competitivitat de les empreses i les petites i mitjanes empreses. L’objectiu és promoure l’accés al finançament i el foment d’una cultura empresarial, incloent la creació de noves empreses, per millorar l’entorn empresarial i la competitivitat de les empreses europees.
Al mateix temps prestarà especial atenció a millorar la competitivitat de les empreses del sector turístic per posar en pràctica les noves competències de la Unió Europea que preveu el Tractat de Lisboa, donada la importància d’aquest sector al PIB de la UE i l’elevada proporció de pimes actives en aquest sector.

OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA
Reforçar la competitivitat i sostenibilitat de les empreses de la Unió, fins i tot en el sector turístic; i fomentar una cultura empresarial i promoure la creació i creixement de les pimes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Millorar l’accés de les pimes al finançament, en forma de capital i de deute, mitjançant un instrument de capital per a la inversió en la fase de creixement, i un instrument de préstec que dotarà les pimes de mecanismes directes o altres modalitats de risc compartit.

• També es pretén millorar l’accés als mercats dins de la Unió i a escala mundial, prestant serveis de suport a les empreses amb ànim de creixement a través de la xarxa Enterprise Europe Network. COSME dona també suport a les activitats de les pimes fora de la UE.

• Sufragar la cooperació industrial internacional, en particular per reduir les diferències entre la UE i els seus principals socis comercials pel que fa a entorns normatiu i empresarials.

A més, busca estimular l’esperit emprenedor: es tractarà de desenvolupar les habilitats i actituds emprenedores, especialment entre els nous emprenedors, els joves i les dones.

ARQUITECTURA
El programa se subdivideix en cinc accions clau.
Accés a finançament per a les pime
Els instruments financers actuaran al llarg de les diferents etapes del cicle de vida de les empreses: creació, expansió i transferència del negoci.

Enterprise Europe Network
Una xarxa de centres de serveis per a negocis. Aquesta xarxa ofereix informació i una gamma de serveis de suport empresarial de qualitat i lliure de càrrec, per fer les empreses més competitives: informació gratuïta, orientació i assistència personalitzada en relació amb les oportunitats de finançament de la UE, fins i tot en l’àrea de recerca i innovació o suport a les associacions de pimes, sobretot en activitats transfrontereres.

Esperit empresarial
Es donarà suport a l’establiment de xarxes transnacionals, l’intercanvi de bones pràctiques i la identificació d’oportunitats per a l’expansió de l’activitat empresarial.
Es mantindran i fomentaran els intercanvis de mobilitat per a empresaris.

Millora de les condicions marc per a la competitivitat de les empresesi el desenvolupament de polítiques
Aquesta tasca inclou la recopilació i anàlisi de dades sobre les actuacions i polítiques dels Estats membres i les seves regions, així com altres economies; així com els estudis sobre les últimes tendències i el desenvolupament de certs sectors en els mercats europeus i mundials.

Internacionalització de les pimes
El Programa COSME pretén facilitar l’expansió de les empreses arreu del mercat únic i en mercats fora de la UE. Es fomentarà la cooperació internacional de negocis, en particular, per reduir les diferències dels entorns regulatori i de negocis, entre la UE i seus principals socis comercials.

PRINCIPALS NOVETATS
Una de les prioritats de la Comissió en aquest programa és la simplificació del marc normatiu per facilitar l’accés als fons a les empreses de la UE, en particular les pimes.
La revisió del Reglament financer ajudarà a fer més fàcil la participació de les petites empreses en programes de finançament, per exemple, mitjançant la simplificació de regles, la reducció dels costos de participació, l’acceleració dels procediments d’adjudicació i l’establiment d’una finestreta única per facilitar l’accés al finançament de la Unió. També es proposa un nou sistema de quantitats a tant alçat.

PRESSUPOST
La dotació financera per a l’execució del Programa COSME serà de 2.522 milions d’euros, dels quals aproximadament 1.400 milions s’assignaran als instruments financers.
La resta de la dotació es dedicarà a finançar la xarxa Enterprise Europe, la cooperació industrial internacional i la formació en matèria d’esperit emprenedor.

Pàgina web: Web COSME