Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Canvi social i innovació (EASI)

Nom del programa
European Union Programme for Social Change and Innovation(EASI)

Antecedents
El Programa de la Unió Europea per la innovació i el canvi social té com a objectiu augmentar la coherència de l’acció de la UE en els àmbits social i d’ocupació; agrupa els antics programes PROGRESS, EURES i l’instrument europeu de microfinançament PROGRESS, sobre la base de l’experiència resultant de la seva aplicació.

Objectius generals del programa
Contribuir a l’aplicació de l’Estratègia 2020, quant als objectius de la Unió Europea pel que fa a la promoció de nivells d’ocupació elevats, la garantia d’una protecció social adecuada, la lluita contra l’exclusió social i la pobresa, i la millora de les condicions de treball.

Objectius específics
• Reforçar l’adhesió als objectius de la Unió en els àmbits de les condicions d’ocupació, socials i de treball entre els principals responsables polítics nacionals i de la Unió, així com entre altres agents interessats, amb l’objectiu de portar a terme accions concretes i coordinades.

• Donar suport al desenvolupament de sistemes de protecció social i mercats de treball adequats, accessibles i eficients; i facilitar la reforma política, mitjançant el foment de la governança, l’aprenentatge mutu i la innovació social.

• Modernitzar la legislació de la Unió de conformitat amb els principis de legislació intel·ligent i garantir que la legislació de la Unió en matèria de condicions de treball s’apliqui de manera efectiva.

• Promoure la mobilitat geogràfica dels treballadors i potenciar les oportunitats d’ocupació mitjançant el desenvolupament d’uns mercats de treball de la Unió oberts i accessibles a tothom.

• Promoure l’ocupació i la inclusió social, mitjançant l’augment de la disponibilitat i l’accessibilitat del microfinançament per als grups vulnerables i les microempreses, i potenciant l’accés al finançament per a les empreses socials.

• Promoure la igualtat entre homes i dones, i lluitar contra la discriminació per motius de sexe, origen racial o ètnic, religiós o de creences, discapacitat, edat o orientació sexual.

• Garantir que en definir i aplicar les polítiques i activitats de la Unió es tinguin en compte les exigències relacionades amb la promoció d’un nivell d’ocupació elevat, la garantia d’una protecció social adequada i la lluita contra l’exclusió social.

Arquitectura
El programa estarà format pels eixos complementaris següents:
• L’eix PROGRESS, que donarà suport al desenvolupament, l’aplicació, el seguiment i l’avaluació de la política social i d’ocupació de la Unió i de la legislació sobre les condicions de treball, i promourà l’elaboració de polítiques basades en dades concretes i la innovació, en col·laboració amb els interlocutors socials, les organitzacions de la societat civil i altres parts interessades.

• L’eix EURES, que donarà suport a les activitats realitzades per la xarxa EURES, és a dir, els serveis especialitzats concebuts pels Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa, juntament amb altres parts interessades, per desenvolupar els intercanvis d’informació i difusió i altres formes de cooperació amb la finalitat de promoure la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors.

• L’eix Microfinançament i emprenedoria social, que facilitarà l’accés dels emprenedors i les empreses socials al finançament, i en particular el dels més exclosos del mercat laboral.

Pressupost
La proposta de pressupost és de 958,19 milions d’euros. S’assignaran els següents percentatges indicatius als eixos establerts:
• un 60% a l’eix PROGRESS, del qual almenys un 17% es dedicarà a fomentar l’experimentació
social com a mètode per assajar i avaluar solucions innovadores amb vistes a estendre la seva aplicació;
• un 15% a l’eix EURES;
• un 20% a l’eix Microfinançament i emprenedoria social.
El 5% restant es repartirà entre els eixos sobre una base anual i segons les prioritats polítiques.

Pàgina web:
Web EASI

Reglament UE
L347/50

Programa de treball
Progr EASI

Convocatòries
Web Convocatorias

Direcció general de la Comissió Europea
D.Gral Empleo, Asuntos Sociales e Inclusion

Organisme nacional competent
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad