Convocat˛ria europea - Projecte
Cerca de socis per a projecte de desenvolupament comunitari intercultural en zones d'alta diversitat - RAINBOW
Objectiu

L'objectiu principal és la promoció de processos d'integració i cohesió social a través d'accions de participació democràtica i convivència ciutadana entre la població i els arribats de tercers països en barris d'alta diversitat.

Activitats a desenvolupar

- Organitzar accions educatives, culturals, esportives, de promoció de la salut i artístiques que facilitin el coneixement de les diferents cultures que conviuen als barris.
- Fomentar la creació de grups motor formats per persones autòctones i de tercers països per a dissenyar i desenvolupar accions que impulsin la convivència als barris.
- Crear estructures estables de participació que permetin la sostenibilitat dels processos de convivència intercultural als barris.
- Implicar en el procés a les entitats de caràcter públic i privat (ajuntament, centres educatius, centres de salut, associacions, empreses, mitjans de comunicació, ...) per constituir una xarxa de cooperació local.

Tipus de destinataris o socis

- Entitats locals públiques de municipis on hi hagi barris amb un alt nivell de diversitat cultural: ajuntaments o altres ens de caràcter local.
- Entitats privades sense ànim de lucre: associacions, fundacions, col·lectius o entitats que treballin en barris o ciutats de població amb un alt nivell de diversitat cultural i desenvolupin projectes de desenvolupament comunitari i accions de caràcter intercultural.

Data de publicaciˇ05-02-2018
Data lÝmit01-03-2018

Data límit per expressar interès - 9 de febrer de 2018

Organitzador / Contacte

FUNDACIÓN CEPAIM

(Región de Murcia, España)

M. Antonio Martínez

E-mail: accioncomunitaria@cepaim.org

www.cepaim.org

Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2017-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2017-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/defaul
Elaborat per

Kristiyana Stancheva
Brusel·les

enterprisecbalears.eu
El finanšament europeu dels projectes estÓ subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentaciˇ i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San MartÝn (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)