Convocatòria europea - Projecte
Recerca de socis per Convocatòria URBACT III per ciutats disposades a establir una Xarxa de Transferència
Objectiu

La convocatòria té com objectiu donar suport a les ciutats amb el lliurament d'estratègies urbanes integrades i plans d'acció.

Activitats a desenvolupar

Fase I

  • Generar una descripció clara i totalment articulada de bones pràctiques
  • Dissenyar una metodologia adequada per a la transferència efectiva de bones pràctiques a tota la xarxa
  • Completar l'associació afegint els socis per a la Fase 2
  • Avaluar la disponibilitat de transferència de cada soci
  • Produir el formulari de Sol·licitud Final, incorporant tots els components
Fase II

  • Realització de les activitats establerts en les propostes 
Tipus de destinataris o socis

Ciutats interessades a transferir una de les 97 bones pràctiques URBACT, afrontar un desafiament polític específic amb una solució integrada i sostenible i reutilitzar una pràctica provada i eficaç en el context de la seva pròpia ciutat. 

Data de publicació18-12-2017
Data límit10-01-2018

Fase 1: 6 mesos, inici: 4 d'abril 2018; final: 4 de desembre 2018
Fase 2: 24 mesos, inici: 4 de desembre de 2018; finalització: 4 de desembre de 2020

Termini d'expressió d'interès per unir-se: 22/12/17

Organitzador / Contacte

Aleksandra Olejnik
Coordinador de les activitats de la ciutat de Łódź, Polonia en organitzacions internacionals
Tel. + 48 42 638 55 42
a.olejnik@uml.lodz.pl 

Web o e-mailhttp://urbact.eu/sites/default/files/guide_to_transfer_networks_final.pdf
Elaborat per

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

islandscbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)