Convocatòria europea - Projecte
Recerca de socis per participar en un projecte de mobilitat per Formació Professional en el marc del Programa ERASMUS +
Objectiu

Per donar resposta a l'objectiu clau número 1 d'ERASMUS+, el Liceu Francès Haute Follis (País del Loira, França) ha llançat una recerca de socis per a la proposta ERASMUS + sobre la mobilitat per a Formació Professional. 

Activitats a desenvolupar

Oferir pràctiques laborals a:
-13 estudiants del camp de l'administració i gestió (administració pública, empreses privades, hotels...)
-3 estudiants en el camp del tècnic de mecanitzat (indústria o companyies que utilitzin maquinària industrial)
-3 estudiants en el camp de serveis a les persones i cures (hosptials, centres de salut, escoles, guarderies...)
-5 estudiants en el camp dels serveis d'hostaleria i restauració (hotels, restaurants...)

Tipus de destinataris o socis

Instituts de Secundàries que ofereixin Formació Professional o ciutats, organitzacions... que els ajudin a establir contactes amb llocs de formació perquè els seus estudiants puguin realitzar pràctiques formatives.

Data de publicació25-10-2017
Data límit01-02-2018

Les entitats interessades s'haurien de reunir amb la persona responsable abans del 10 de gener per tal de preparar la convocatòria.

Les pràctiques es desenvoluparien durant els períodes: març-abril 2019 (administració i gestió); novembre-desembre 2018 (tècnic en mecànica); octubre-novembre 2018 (servei a les persones i cures); i 2019 (mes per determinar per a les persones d'hostaleria i restauració).

Organitzador / Contacte

Liceu Francès Haute Follis

Jean-Christophe Dambreville, coordinador Erasmus+ i professor d'anglès: jean-christophe.dambreville@lhf53.eu  

Web o e-mail www.erasmusplus.es
Elaborat per

Joan Carles Munar Far
Brussel·les

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)