Convocatòria europea - Projecte
H2020 - cerca de socis per proposta de projecte sota el tema SwaftS-09-2018-2019: Suport a organitzacions de recerca per implementar plans d'igualtat de gènere
Objectiu

- Implementació del Pla d'Igualtat de Gènere (GEP) en organitzacions de recerca i a les universitats com a "conductors" per a canvis institucionals,eliminant barreres al reclutament, la retenció i la progressió professional de dones investigadores;
- Abordar els desequilibris de gènere en els processos de presa de decisions;
- Integració de la dimensió de gènere en els continguts de la recerca i la innovació tenint en compte les característiques biològiques i socials / culturals característiques de dones i homes.

Activitats a desenvolupar

- Implementació de plans d'igualtat de gènere (GEP) referint-se a l'eina GEAR de la Comissió Europea;
- Realitzar l'avaluació / auditoria de procediments i pràctiques amb dades pertinents per identificar el biaix de gènere a nivell d'organització;
- Implementar accions efectives que es desenvolupin al llarg del temps, segons el biaix identificat;
- Establir objectius i controlar el progrés a través d'indicadors a nivell d'organització.

Tipus de destinataris o socis

El consorci comptarà amb socis acadèmics, organitzacions de finançament de recerca i associacions professionals. Cada membre contribuirà a una o més accions del projecte i objectius específics d'acord amb les seves habilitats, experiències i inclinació pròpia.

Socis acadèmics: universitats i organitzacions de recerca han d'estar en una fase inicial / inicial en la configuració i implementació de plans d'igualtat de gènere. Ubicació geogràfica: Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, 13 països de la UE, Tunísia.

Data de publicació03-11-2017
Data límit10-04-2018

La convocatòria s'obrirà el 5 de decembre de 2017

Organitzador / Contacte

Universitat d'Estrasburg 

ContacteIsabelle.Kraus@ipcms.unistra.fr  (amb dreminiac@unistra.fr i  communication@bureau-alsace.eu en còpia)

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
Elaborat per

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)