Convocatòria europea - Projecte
Convocatòria del Programa EUROPA CREATIVA. Suport a projectes de cooperació vinculats al Any Europeu del Patrimoni Cultural (35/2017)
Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és donar suport als projectes que, relacionats amb L'any Europeu del Patrimoni Cultural, pretenguin fer créixer la consciència de partinença a un espai europeu comú mitjançant l'invercanvi de valors comuns. A més es vol fomentar el tema de patrimoni cultural com a font d'inspiració per a artistes contemporanis, per així augmentar la interacció entre el sector del patrimoni cultural entre altres mostres de creació artística. D'aquesta manera la innovació i la creació aniran lligats al projecte.

Activitats a desenvolupar

Qualsevol activitat que desenvolupi o aconsegueixi els objectius marcats anteriorment.

Tipus de destinataris o socis

Operadors culturals europeus actius a l'àmbit cultural i creatiu, d'acord amb el que estipula l'article 2 del Reglament.

Data de publicació18-09-2017
Data límit22-11-2017

-El programa no donarà suport a projectes que fomentin la pornografia, la violència o la sexualitat. A més, els projectes s'han de considerar sense ànim de lucre.
-El projecte tendrà una durada màxima de 24 mesos.
-El programa subvencionarà un màxim de 200.000 euros sempre i quan aquesta xifra no superi el 60% del cost total del projecte.

Organitzador / Contacte

Agència Executiva d'Educació, Audiovisuals i Cultura

Web o e-mailhttps://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
Elaborat per

Joan Carles Munar Far
Brussel·les

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)