Convocatòria europea - Projecte
Cerca de socis per a un projecte de preservació del Patrimoni cultural de les regions marítimes i costaneres europees (CULT-COOP-07-2017).
Objectiu

La Regió italiana de Calàbria cerca socis per a un projecte que pretén aportar un marc global general per a la preservació de les costes europees i els paisatges culturals marítims.

El projecte, que se situa en el marc de la convocatòria de propostes “Patrimoni cultural de les regions costaneres i marítimes  europees” (CULT-COOP-07-2017), ha d’estar geogràficament equilibrat i cobrir diferents tipus de costes europees i paisatges culturals marítims tenint en compte els diversos contexts històrics i l’actual estat d’aquestes regions.

Activitats a desenvolupar

Com a resultat d’un enfocament multidisciplinari, se cerca que la recerca aprofundeixi els coneixements sobre el patrimoni material i immaterial cultural de les costes europees i les regions marítimes, tenint en compte aspectes culturals, mediambientals, territorials i aspectes socials més amplis.

  • - Donar assessorament sobre la implementació de polítiques europees de zones costaneres i àrees marítimes referida a la "Recomanació del Parlament Europeu i del Consell sobre la gestió integrada de les zones costaneres (ICZM)” (2002/413/EC) i a la "Directiva sobre l’establiment d’un marc de referència d’ordenació de l’espai marítim" (Directiva 2014/89/EU); 
  • - Crear xarxes, conceptes i eines de com mantenir i preservar aquest element ric i diferent del patrimoni cultural europeu basant-se en la implicació dels grups d’interès i la governança participativa;
  • - Posar en pràctica les noves eines, conceptes i metodologies proposades a través dels estudis monogràfics i els projectes pilot portats a terme durant la recerca;
  • - Prestar especial atenció a la preservació i a l’explotació del patrimoni cultural tant material com immaterial, com les habilitats tradicionals i el know-how, coneixements tècnics, materialitzats en pràctiques i en sistemes de coneixement;
  • - Explorar les oportunitats per a les empreses en les regions estudiades.
Tipus de destinataris o socis
Data de publicació20-12-2016
Data límit02-02-2017
Organitzador / Contacte

Raffaele longo

Regione Calabria 
Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria
32 (0)2 6 33 16 06
+ 32 487 36 90 56

 
Web o e-mail raffaele.longounical.it
Elaborat per

Brussel·les

Maria Estela 

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)