Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de Finançament en el marc del 3r Programa de Salut 2014-2020
Objectiu

Promoure la salut, prevenir malalties i fomentar estils de vida tenint en compte el principi de "salut en totes les polítiques"
Protegir als ciutadans de la Unió d’amenaces transfrontereres de salut
Contribuir en sistemes de salut innovadors, eficients i sostenibles
Facilitar l'accés a una assistència sanitària millor i més segura per als ciutadans de la Unió

Activitats a desenvolupar

Aquesta convocatòria cobrirà els següents temes:

- PJ-01-2018: Ampliació de l'atenció integrada
- PJ-02-2018: Suport a la cooperació voluntària dels Estats membres en matèria de fixació de preus a través de la col·laboració Euripid
- PJ-03-2018: Projecte Orphacodes

Tipus de destinataris o socis

Organitzacions legalment constituïdes a la UE, incloses les autoritats públiques i òrgans del sector públic, com ara institucions d’investigació i salut, universitats, centres d’ensenyança superior i organitzacions no governamentals

Data de publicació29-01-2018
Data límit26-04-2018
Organitzador / Contacte

Comissió Europea: CHAFEA (Agència Executiva de Consumidors, Salut i Alimentació)

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+ide
Pressupost o finançament

4,7 milions d'euros de pressupost global.

Taxa de finançament del 60%; fins al 80% en cas d’utilitat excepcional.

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Alba Martínez Useros
Brussel·les

healthcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)