Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes 2017 - H2020 - Renaixement rural
Objectiu

- Millorar el potencial natural, social, cultural i econòmic de les àrees rurals i donar suport a la coherència de les polítiques.
- Impulsar el desenvolupament econòmic, els serveis dels ecosistemes i la innovació empresarial.

Activitats a desenvolupar

Construir estratègies de diversificació i modernització, millorant els models de governança, donant suport a cadenes de valor innovadores d'aliments i cadenes de valor no alimentàries, i capitalitzant els actius locals, inclòs el capital humà natural i cultural.

Renovar les polítiques rellevants que tracten amb les àrees rurals i les seves eines de suport analític.

Desenvolupar sinergies entre els principals sectors econòmics de les zones rurals, enfortir el desenvolupament sostenible de cadenes alimentàries i no alimentàries fent ús dels actius territorials, donar suport al desenvolupament de l'economia circular a les zones rurals, desenvolupar un enfocament integral cap a la digitalització com a facilitador de les economies rurals, millorar els sistemes de coneixement i innovació agrícoles a Europa per tal d'impulsar la innovació i el lliurament de l'Associació Europea per a la innovació "Productivitat i Sostenibilitat Agrícola (anomenada EIP-AGRI).

Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment constituïdes i localitzades en la Unió Europea

Data de publicació31-10-2017
Data límit13-02-2018

Depenent del tema seleccionat, altres dates límit són: 
- 11 de setembre de 2018
- 23 de gener de 2019
- 04 de setembre de 2019

Organitzador / Contacte

Comissió Europea

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/de
Pressupost o finançament

Pressupost global: 86,43 Millions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)