Convocatòria europea - Programa
Premi Horizon - Millora de la mobilitat de les persones grans
Objectiu

El propòsit del concurs és desenvolupar solucions de mobilitat innovadores i sostenibles per a persones grans (65+)

Activitats a desenvolupar

Desenvolupar una solució novedosa durant el període del concurs i d'almenys 5 mesos.  

Tipus de destinataris o socis

Obert als òrgans o instituts amb estatut legal establert a la Unió Europea

Data de publicació30-10-2017
Data límit01-01-2019
Organitzador / Contacte

Comissió Europea

Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu2-million-horizon-prize-better-mobility-older-people
Pressupost o finançament

2,00 milions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)