Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes 2017 - H2020 - Suport a la política i la cooperació internacional
Objectiu

Reforçar la política europea d'infraestructures de recerca i la cooperació internacional. 

Activitats a desenvolupar

Desenvolupament de polítiques ben definides i mecanismes de cooperació i avaluació acordats. 

Tipus de destinataris o socis

Obert als òrgans o instituts amb estatut legal establert a la Unió Europea

Data de publicació30-10-2017
Data límit05-12-2017

Altre data límit: 14 de novembre de 2018

Organitzador / Contacte

Comissió Europea

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clo
Pressupost o finançament

39,60 Millions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)