Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes 2017 - H2020 - Integració i obertura d'infraestructures de recerca d'interès europeu
Objectiu

Obrir les principals infraestructures de recerca nacionals i regionals a tots els investigadors europeus tant de l'àmbit acadèmic com de la indústria, a més de garantir un ús òptim i un desenvolupament conjunt.

Activitats a desenvolupar

A més de servir als desafiaments bàsics de les ciències, les activitats d'integració es dirigeixen a infraestructures de recerca, que abasten tots els àmbits de la ciència i la tecnologia, necessiten donar suport a les prioritats polítiques de la UE i abordar els reptes socials, incloses les àrees de focus. També es dirigeixen a les infraestructures de recerca necessàries per aconseguir el lideratge en les tecnologies industrials i habilitadores.

Tipus de destinataris o socis

Obert als òrgans o instituts amb estatut legal establert a la Unió Europea

Data de publicació30-10-2017
Data límit05-12-2017

Més dates límit: 14 de novembre de 2018 

Organitzador / Contacte

Comissió Europea

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAIA-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/
Pressupost o finançament

Pressupost global: 226,50 Milions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)