Convocatòria europea - Programa
Convocatoria de propostes del programa Erasmus + per a la millora de les qualificacions de la Formació Professional
Objectiu

Incrementar l'ocupació entre els joves i augmentar la qualitat de la seva formació mitjançant la Formació Professional. D'aquesta manera s'aconseguirà millorar la concepció que es té de la Formació Professional.

Activitats a desenvolupar

-Dissenyar o millorar una qualificació conjunta de l'FP que plantegi solucions a les necessitats en matèria de competències en els països participants al projecte
-Planejar iniciatives que millorin l'ocupació mitjançant la formació i mobilitat dels estudiants de l'FP.
-Establir noves estructures de cooperació sostenible.

Tipus de destinataris o socis

Instituts de secundària que ofereixin FP, AMIPAs, empreses públiques o privades, autoritats públiques, serveis públics d'ocupació, organització de joves, instituts d'investigació, altres organitzacions partinents...

Data de publicació17-10-2017
Data límit31-01-2018

Els projectes tendran una durada màxima de 24 mesos

Organitzador / Contacte

Agència executiva Educació, audiovisual i cultura (AECA)

Web o e-mailhttps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
Pressupost o finançament

Entre 200.000 i 500.000 per projecte (pressupost global: 6 milions d'euros). La UE finançarà un màxim del 80% del projecte.

Hi ha d'haver una participació minima de 3 socis (un dels quals ha de ser un país membre de la UE i els altres dos membres del Programa Erasmus +, siguin membre de la UE o no): un centre educatiu d'FP, una empresa pública o privada i un centre d'ocupació, APIMAs, autoritats públiques o qualsevol altra institució competent.

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Joan Carles Munar Far
Brussel·les

El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)