Convocatòria europea - Programa
Convocatòria 2017 - Xarxes de formació innovadores Marie Sklodowska-Curie
Objectiu

L'objectiu de la convocatòria es formar una nova generació d'investigadors creatius, emprenedors i innovadors, que puguin afrontar els reptes actuals i futurs i convertir els coneixements i idees en productes i serveis per a beneficis econòmics i socials.

Activitats a desenvolupar

Les accions disponibles son les següents:

MSCA-ITN-EID Doctorats Industrials Europeus
MSCA-ITN-EJD European Joint Doctorates
MSCA-ITN-ETN Xarxes europees de formació 

Tipus de destinataris o socis

Organismes o instituts amb personalitat jurídica establerta en la Unió Europea 

Data de publicació17-10-2017
Data límit17-01-2018
Organitzador / Contacte

Comissió Europea 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/de
Pressupost o finançament

El fons provisional comunitari disponible per a la convocatòria de propostes és de 0,44 milions d'euros (pressupost global)

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat perresearchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)