Convocatòria europea - Programa
Convocatòria URBACT: xarxa de transferència de bones pràctiques
Objectiu

Crear una xarxa de socis que desenvolupin una sèrie de bones pràctiques sotenibles per a les ciutats.

Activitats a desenvolupar

Les activitats a desenvolupar seran dues: primer els socis crearan un document on s'hi reculli un projecte de transfarència de bones pràctiques d'acord amb el context de cada ciutat participant. Diferents experts s'encarregaran de supervisar els diferents projectes i donar suport als socis per tal que cada un tengui un pla de treball definit amb les diferents fases i productes finals.
Durant la segona activitat es durà a terme la transfarència dels diferents projectes perquè cada un dels socis participants puguin millorar el seu catàleg de bones pràctiques urbanes recollides aquí: 

Tipus de destinataris o socis

Ciutats europees

Data de publicació15-09-2017
Data límit10-01-2018

El pròxim 29 de setembre  tendrà a Madrid lloc una jornada d'informació per a aquells que estiguin interessats en la convocatòria. http://urbact.eu/inscripciones-abiertas-para-el-urbact-infoday-de-madrid

Organitzador / Contacte

Direcció General de Política Regional i Urbana

Web o e-mailhttp://urbact.eu/open-calls-networks
Pressupost o finançament

0.6 milions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Joan Carles Munar Far
Brussel·les

El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)