Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes 2017
Objectiu
 1. Examinar i provar la viabilitat de la cartografia i l'avaluació dels ecosistemes i dels serveis que presten a les regions ultraperifèriques i els països i territoris d'ultramar de la UE, és a dir, aportant una contribució tangible a la cartografia i avaluació dels serveis ecosistèmics de la UE. (MAES), i demostrar la viabilitat i el valor afegit d'un enfocament de baix a dalt, amb la participació i l'apoderament dels actors locals. Si té èxit, aquest projecte permetrà provar i implementar la metodologia MAES en diferents regions del món, proporcionant metodologies i guies de bones pràctiques i contribuint al lideratge mundial de la UE en aquesta àrea. Atès que les RUP i els PTU tenen importants zones oceàniques, s'espera que el projecte avanci la cartografia i l'avaluació dels ecosistemes marins i els seus serveis. Això inclou oceà obert, prestatgeria, aigües costaneres i insumos marins i aigües de transició.
 2. Involucrar els encarregats de formular polítiques, als investigadors i la societat civil en el desenvolupament de metodologies per cartografiar i avaluar l'estat dels ecosistemes i els seus serveis en les RUP i els PTU. S’ advoca per un enfocament coordinat i sinèrgic per tal de transformar la fragmentació geogràfica, política i de la base de coneixements d'aquestes entitats en actius, agrupant recursos i construint sòlides eines participatives.
Activitats a desenvolupar
 • Projectes de cooperació;
 • Conferències, seminaris;
 • Activitats de formació;
 • Accions de sensibilització i difusió;
 • Accions dirigides a la creació i millora de xarxes, intercanvis de bones pràctiques;
 • Estudis, anàlisi, mapatge de projectes;
 • Activitats d'investigació.
Tipus de destinataris o socis

Els sol·licitants i els seus socis (en cas de consorci) podrien ser organismes públics i privats, ONG, universitats i instituts de recerca. Exemples:

 • organització sense ànim de lucre (privada o pública);
 • administracions públiques (nacionals, regionals, locals);
 • universitats o institucions educatives;
 • centres de recerca;
 • entitats sense ànim de lucre;
 • organitzacions internacionals.
Data de publicació24-07-2017
Data límit07-11-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea. Medi Ambient. 
ENV-MAES-OROCT@ec.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/environment/funding/maesoroct2017.htm
Pressupost o finançament

1 milió €

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Antonio Morell.
Brussel·les. 

El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)