Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes 2017 - Projecte pilot - Plataforma europea sobre les persones vulnerables en la societat de la informació: mapa de les millors pràctiques i impacte socioeconòmic per a l'empoderament PPVPIS-2017-AG
Objectiu

L'objectiu general d'aquest projecte pilot és desenvolupar i difondre àmpliament un catàleg interactiu de millors pràctiques i un programa en línia d'Europa que resumeix les millors pràctiques existents a nivell local, regional o nacional per integrar millor als grups vulnerables i desfavorits en la societat digital als 28 Estats membres de la UE i també identificar àrees en les quals no existeixen iniciatives per abordar l'exclusió digital i on les persones vulnerables corren un major risc d'exclusió.

Activitats a desenvolupar

- Prototips, implementació i proves / accions de validació;
- Conferències, seminaris;
- Accions de sensibilització i difusió;
- Accions destinades a la creació i millora de xarxes, intercanvis de bones pràctiques;
- Estudis, anàlisis, projectes de configuració;
- Activitats de recerca

Tipus de destinataris o socis

- Per una sola entitat legal;
- Per un consorci format per diverses entitats legals; O bé
- Per un sol · licitant, ja sigui establert específicament o no per a l'acció, que és format per diverses entitats jurídiques que compleixen amb l'elegibilitat, la no exclusió i els criteris de selecció establerts en aquesta convocatòria i la implementació conjunta de la acció proposada, sempre que l'aplicació identifiqui aquestes entitats

 

Data de publicació19-07-2017
Data límit25-09-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció general d'investigació. 
CNECT-G3@ec.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/topics/ppvpis-2017-ag.html
Pressupost o finançament

750.000 €

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Antonio Morell
Brussel·les

El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)