Convocatòria europea - Programa
Convocatòria d'accions per construir habilitas per Copernicus, 271/G/GRO/COPE/17/10036
Objectiu

La Comissió Europea llança una convocatòria sota el Programa Copernicus amb els següents objectius:

  1. Augmentar el nombre de persones que poden accedir i utilitzar les dades i la informació de Copernico. Això podria incloure usuaris bàsics i /o usuaris avançats / innovadors de Copernicus.
  2. Augmentar l'oferta de competències per estimular el creixement d'ocupació geoespacials en Europa (és a dir, la proposta ha d'abastar les  bretxes actuals i futures en el mercat de treball).
Activitats a desenvolupar

El beneficiari ha de desenvolupar i d'implementar una o distintes accions de la següent llista:
- Cursos basats en Copernico dins dels programes existents.
- Un programa Master dedicat a Copernico.
-  Un programa de doctorat sobre Copernico (incloent beques de doctorat Copernico)
- Capacitació en Campus Copernico
- Escoles d'estiu Copernico.
- Un programa postdoctoral sobre Copérnico. 
- Un programa per facilitar la transferència de coneixements de la investigació a aplicacions pràctiques (per exemple, la col·locació d'investigadores  en empreses).
- Un programa de formació permanent dirigit a professional ( és a dir, aquells que ja treballen en empreses, administracions públiques, centres d'investigació o centres acadèmics)

Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes en qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea, Islàndia i noruega. L'entitat ha de correspondre a una Comunitat de Coneixement i Innovació (KIC).

Data de publicació07-06-2017
Data límit18-07-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció General Mercat Interior, Indústria, Creixement i Pimes. 
GROW-I3@ec.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9158&lang=en
Pressupost o finançament

El pressupost estimat per una durada total de tres anys és de €980.000

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Ruth Vazquez


Brussel·les 

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)