Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes 2017 - Erasmus per a Joves Emprenedors Globals - Proyecte Pilot
Objectiu

La Comissió Europea llança una convocatòria per a implementar un projecte pilot iniciat pel Parlament Europeu sobre la extensió geogràfica de l'actual Programa ``Erasmus per a Joves Emprenedors´´. L'objectiu de la convocatòria és promoure la trasnferència transfronterera del coneixement i l'experiència, cultura emprenedora i la iniciativa empresarial. 

El propòsit d'aquesta convocatòria és seleccionar una organització/consorci que reclutarà empresaris amfitrions dels Estats Units (màxim dos Estats Units), Israel i un tercer país en Àsia i gestionarà els intercanvis exitosos amb almenys 120 nous emprenedors de la Unió Europea. Els objectius específics són: promoure l'intercanvi d'empresaris de països de la UE i fora d'Europa: Estats Units (màxim dos Estats d'Estats Units), Israel i un tercer país en Àsia (seleccionats pel sol·licitant entre Singapur, Taiwan o Corea del Sur);Proporcionar formació en el lloc de treball a nous emprenedors (NE) amb empresaris d'acollida establerts en petites i mitjanes empreses en altres països no comunitaris i millorar l'accés al mercat i la identificació de socis potencials per a noves empreses europees en Estats Units (màxim dos Estats d'Estats Units), Israel i un tercer país en Àsia.

Activitats a desenvolupar

La gestió del programa

Promoció del programa (pot subcontractar-se) i selecció d'empresaris amfitrions

Construcció de relacions

Gestió de relacions

Avaluació final del projecte 

Tipus de destinataris o socis

Qualsevol entitat legal establerta en Estats membres europeus. 

Data de publicació13-05-2017
Data límit30-08-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció General de Creixement, Indústria, Empreniment i Pimes.
GROW-EYE-GLOBAL-CALL@ec.europa.eu

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=en
Pressupost o finançament

El pressupost total d'aquesta convocatòria és de 0,75 millions €.

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Ruth Vazquez


Brussel·les 

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)