Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes del programa Mecanisme Conectar Europa (Telecom). Contractació pública electrònica
Objectiu

Els objectius de la present convocatòria de propostes són facilitar les licitacions transfrontereres i contribuir a simplificar els procediments de contractació pública en els Estats membres.

Activitats a desenvolupar

- Aplicació d'un Document Europeu Únic de Licitació (ESPD) "personalitzat" en els sistemes de contractació electrònica existents en els Estats membres.
- Integració d'i-Certis en solucions de programari existents d'empreses privades i entitats adjudicadoras.
- Aplicació de la interfície eTendering per recolzar a les empreses privades i els poders adjudicadores (especialment les centrals de compres) en la interoperabilitat dels seus sistemes de compres electròniques.

Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes a qualsevol dels Estats Membres de la UE.

Data de publicació06-05-2017
Data límit21-09-2017
Organitzador / Contacte

Direcció General d'Energia i Transport. Comissió Europea.

Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2017-2
Pressupost o finançament

4 milions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Carlos Cañellas Bonet
Brussel.les

El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)