Convocatòria europea - Programa
Convocatòria d'Acords Marc d'Associació 2018-2021 per a l'establiment d'una cooperació entre la CE, CHAFEA i els Ecc-net, CONS-ECC-2017
Objectiu

L'objectiu principal de la Xarxa ECC és proporcionar informació i assistència als consumidors per ajudar-los a exercir els seus drets i obtenir accés a una solució adequada als conflictes, inclosos els sistemes extrajudicials de resolució en línia descrits en els seus 9 objectius del Vademecum:
Proporcionar als consumidors informació
Ajudar als consumidors amb una queixa
Ajudar als consumidors amb una disputa
Organització d'activitats promocionals
Contribució a les activitats ADRODR
Xarxes i comentaris
Cooperació amb les activitats d'execució
Col·laborar amb els comerciants (associacions o organismes professionals)
Garantir una qualitat dels serveis uniformes normalitzats

Activitats a desenvolupar

La implementació dels 9 objectius en el Vademecum és obligatòria: cada ECC garantirá que la gamma completa d'activitats sigui proporcionada en el FPA i les següents propostes de SGA (Acord de Subvenció Específica):

Informació

 

Maneig de casos

Visibilitat i proporció de la Xarxa Europea de Consumidors

Desenvolupament ADR / ODR

Xarxes i comentaris

Cooperació amb les parts interessades

Qualitat

Tipus de destinataris o socis
Data de publicació04-05-2017
Data límit22-06-2017
Organitzador / Contacte

CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/calls/cons-ecc-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/CONS-ECC-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&
Pressupost o finançament
Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat persocialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)