Convocatòria europea - Programa
Convocatòria per infraestructures energètiques trasneuropees del Mecanisme Conectar Europa (CEF)
Objectiu

La Direcció General d'Energia de la Comissió Europea llança una convocatòria de propostes per a la concessió de subvencions a projectes que responguin a les prioritats i objectius fixats en el programa plurianual de treball, en l'àmbit de les infraestructures energètiques transeuropees del Mecanisme Conectar Europa per al període 2014-2020:

Aïllament d'energia final
Augment de la competitivitat promovent la integració en el mercat interior de l'energia i la interoperabilitat de les xarxes d'electricitat i gas mitjançant les fronteres.
Millorar la seguretat de l'abastiment de la Unió
Integrar l'energia procedent de fonts renovables i desenvolupar xarxes intel·ligents d'energia
Eliminar els colls de botella d'energia
Finalització del mercat interior d'energia.

Activitats a desenvolupar

Es pretén que l'ajuda financera contribueixi al desenvolupament i l'execució de projectes d'interès comú en l'electricitat i gas, ajudant a aconseguir els objectius de política energètica de:
- Augmentar la competitivitat i així promoure una major integració del mercat interior de l'energia i la interoperabilitat de les xarxes d'electricitat i gas mitjançant les fronteres;
- Reforçar la seguretat de l'abastiment energètic de la Unió,
- Contribuir al desenvolupament sostenible i a la protecció del medi ambient, entre altres coses mitjançant la integració de l'energia procedent de fonts renovables i el desenvolupament de xarxes energètiques intel·ligents.

Tipus de destinataris o socis

Estats membres de la Unió Europea o organitzacions acreditades per aquests.

Data de publicació04-05-2017
Data límit12-10-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Agencia Executiva d'Innovació i Xarxes (INEA) 
INEA-CEF-Energycalls@ec.europa.eu. 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
Pressupost o finançament

El pressupost és de 800 milions €. 

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Ruth Vazquez


Brussel·les 

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)