Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes Programa Horizon 2020. Millorar l'accés de les PIME innovadores a formes alternatives de finançament
Objectiu

-Aparició, creixement d'opcions i formes alternatives de finançament a la disposició de les PIME innovadores dels Estats Membres i Països Associats. 

-Major cooperació entre els diferents proveïdors de finançament amb la finalitat d'aglutinar les estructures de finançament comunitàries, nacionals i regionals existents dirigides a les PIME innovadores.

Activitats a desenvolupar

-Desenvolupar una estratègia de creació de capacitats i un pla d'aplicació conseqüent que utilitzi tècniques (adaptades tant per a dones com per a homes), tals com a campanyes de sensibilització, "coaching", tallers, cursos, materials de capacitació (en particular a través de les xarxes socials) així com transferència del coneixement de millors pràctiques.
-Validar el pla d'aplicació per part de les parts interessades, incloses les PIME innovadores, els proveïdors de finançament alternatiu i les autoritats públiques.
-Executar el pla d'implementació.
-Revisar l'impacte del pla d'implementació i possiblement adaptar l'esquema a la llum de l'experiència.

Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes a qualsevol dels Estats Membres de la UE.

Data de publicació25-04-2017
Data límit07-09-2017
Organitzador / Contacte

Direcció general de Recerca. Comissió Europea

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-altfi-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ALTFI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-
Pressupost o finançament

2,5 milions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Carlos Cañellas Bonet
Brussel-les

enterprisecbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)