Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes 2017 millorant l'experiència dins l'àmbit de les relacions laborals, VP/2017/004
Objectiu

La Comissió Europea llança una convocatòria amb l'objectiu és millorar l'experiència i el coneixement en les relacions laborals mitjançant activitats d'anàlisi i investigació, tant en l'àmbit europeu com en termes comparatius (identificant convergències i diferències en els sistemes de relacions industrials situats en els Estats membres i països candidats), així es contribuirà a desenvolupar i reforçar la qualitat i l'eficàcia de les relacions industrials en els Estats membres i arran de tota Europa. 

Activitats a desenvolupar

Entre altres: 
- Activitats per aprofundir en l'anàlisi dels temes/conclusions clau examinades en la sèrie de Relacions laborals en Europa de la Comissió Europea i/o en els capítols sobre el diàleg social en el treball i el desenvolupament social en Europa 2015 i 2016.
- Activitats d'investigació com per exemple estudis, enquestes i altres formes de recopilació de dades, exercicis de seguiment, investigació-acció;
- Mesures per millorar la recollida i la utilització d'informació (comparativa) sobre els sistemes de relacions laborals en els Estats Membres de la UE i els països candidats i sobre l'evolució en l'àmbit europeu.
- Iniciatives per promoure la sensibilització sobre les pràctiques eficaces de relacions laborals, tant a escala nacional com europea, mitjançant la reunió d'actors pertinents, com el món acadèmic, els interlocutors socials i els responsables polítics.

Tipus de destinataris o socis

Entitats sense ànima de lucre com universitats, instituts d'investigació, actors socials, autoritats públiques, organitzacions internacionals

Data de publicació06-04-2017
Data límit15-06-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió
empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=507&furtherCalls=yes
Pressupost o finançament

El pressupost és de 4,150,000 EUR. 
L'ajuda europea serà d'entre 150.000 i 500.000 EUR.  

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Ruth Vazquez


Brussel·les 

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)