Convocatòria europea - Programa
Convocatòria propostes per reactivar l'esquema de mobilitat laboral dins la UE pels desocupats majors de 35 anys, VP/2017/012
Objectiu

La Comissió Europea llança una convocatòria amb la finalitat de garantir la continuïtat de l'acció preparatòria per al segon any. L'acció té com a objectiu comprovar la viabilitat d'un pla de mobilitat laboral intra-UE per al grup d'edat superior a 35 anys per a la col•locació de ciutadans de la UE majors de 35 anys en llocs de treball, practiques o aprenentatges en un país de la UE que no sigui el seu país de residència.
L'acció donarà prioritat als ciutadans que es trobin en una situació vulnerable en el mercat de treball, en particular als desocupats, inclosos els desocupats de llarga durada.

 

 

Activitats a desenvolupar

- Dur a terme activitats de divulgació i informació dirigides als grups destinataris i, en particular, als empresaris i a altres organitzacions interessades a compartir oportunitats, ofertes o vacants amb el consorci;
- Proporcionar informació sobre les oportunitats de treball Reactivar i donar suport als ciutadans de la UE de més de 35 anys;
- Establir cooperació amb altres organitzacions que estiguin dispostes a actuar com multiplicadores d'informació en Reactivar, per exemple Sindicats, associacions d'ocupadors, cambres de comerç, organitzacions professionals i educatives, etc.
- Desenvolupar i oferir un conjunt complet i adaptat de serveis de mobilitat, que combini mesures d'activació personalitzades amb suport financer directe tant al grup de ciutadans de la UE de més de 35 anys com als empresaris (en particular les PYME);
- Incloure almenys, com mesures d'activació dins aquest paquet, informació i assistència en matèria d'ofertes i vacants, que coincideixin amb els candidats i la preparació de la col·locació/ contractació en diferents Estats membres en matèria d'ocupació, aprenentatge i/o practiques;
- Proporcionar una o més ajudes financeres directes tant al grup destinatari dels ciutadans de la UE majors de 35 anys com als ocupadors (en particular les PYME);
- Testar la viabilitat dels serveis i les mesures de suport mencionades anteriorment, també per a la col·locació de candidats en practiques o aprenentatges en altre país,


Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes en Estats membres europeus.
Tipus d'entitats: servei d'ocupació públic o privat o organitzacions especialitzades en la recerca i col·locació de llocs de treball. 

Data de publicació04-04-2017
Data límit23-06-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió Social. 
empl-vp-2017-012@ec.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=514&furtherCalls=yes
Pressupost o finançament

El pressupost és de 2,500,000 EUR. 
La Comissió espera co-finançar d'u a quatre projectes europeus. 

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Ruth Vazquez


Brussel·les 

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)