Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes de ``Suport als Estats membres per integrar la promoció de la salut i la prevenció de malalties en els àmbits de la salut i l’educació´´, HP-PJ-2017
Objectiu

La Comissió Europea llança una convocatòria sota el Tercer Programa de Salut 2014-2020. Aquesta convocatòria té com a objectiu comunicar el potencial de la promoció de la salut i la prevenció de malalties i determinants de la salut en els Estats membres i augmentar el compromís de les autoritats públiques en aquest tema. 

Activitats a desenvolupar

S’organitzarà un taller (i una conferència) per actualitzar els coneixements i les bones pràctiques, amb la participació de les principals facultats de medicina i membres destacats de tots els Estats membres. El taller estarà precedit per la preparació d’un informe que ofereixi una visió general de la situació actual en la UE (aquest document s’actualitzarà després del  taller) i serà seguit per una conferència.

Tipus de destinataris o socis

- Estats membres de la Unió Europea, Islàndia i Noruega.
- Països que tenen un acord bilateral amb la Unió Europea d'acord amb l'article 6 del Reglament europeu Nº 282/2014.

Data de publicació22-03-2017
Data límit15-06-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció General d'Investigació i Innovació
CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-01-2017.html
Pressupost o finançament

El finançament disponible per aquest convocatoòria és de 250.000 EUR. 

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Ruth Vazquez


Brussel·les 

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)