Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes per a l’ implementació de l’entorn comú d’intercanvi d’informació en l’àmbit marítim de la Unió Europea (EASME/EMFF/2016/1.2.1.9/2017/1.2.1.3)
Objectiu

La present convocatòria de propostes té com a objectiu donar suport a les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu en el desenvolupament dels serveis operacionals de l’entorn comú d’intercanvi d’informació (CISE, de les seves sigles en anglès) en l’àmbit marítim de la Unió Europea, permetent un intercanvi, integració i explotació de la informació rellevant per a donar millors usos operacionals.

Els serveis operacionals CISE haurien de construir sobre les solucions d’interoperabilitat (tècniques) CISE disponibles per tal de contribuir a millorar la interoperabilitat operacional entre els sistemes nacionals de Tècniques de la Informació i permetre un intercanvi  més eficaç d’informació a través de les fronteres.

Activitats a desenvolupar

Les propostes sota aquesta convocatòria han de cobrir almenys una de les següents activitats:

  • - Desenvolupament dels serveis específics d’informació CISE fent servir les solucions interoperatives CISE (dades CISE i models de servei);
  • - Desenvolupament de les funcionalitats operatives habilitades pel CISE , implementades en els sistemes de vigilància marítima de les autoritats.
Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes a qualsevol del Estats membres de la UE.

Data de publicació21-03-2017
Data límit15-06-2017
Organitzador / Contacte

Direcció general de Pesca i Afers Marítims

EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
 

Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/easme/en/implementation-common-information-sharing-environment-cise-eu-maritime-domain-ensuring
Pressupost o finançament

0,80 milions d’euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Brussel·les

Maria Estela 

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)