Convocatòria europea - Programa
Convocatòria Erasmus+ KA3, Inclusió social mitjançant l'educació, la formació i la joventut, EACEA/07/17
Objectiu

La Comissió Europea llança una convocatòria sota el programa Erasmus + amb la finalitat de donar suport a projectes de cooperació transnacional en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut. Aquesta convocatòria té dues seccions: per una banda educació i formació i per altra, joventut. Els projectes presentats sota aquesta convocatòria hauran de dirigir-se a:
- difondre o millorar bones pràctiques en l'àmbit de l'aprenentatge inclusiu iniciades, en particular, en l'àmbit local. En el context d'aquesta convocatòria millorar significa reproduir bones pràctiques en un àmbit més ampli, transferir-les a un context distint o aplicar-les a un nivell superior;
- Desenvolupar i aplicar pràctiques i mètodes innovadors per promoure l'educació inclusiva o els entorns juvenils en contextos específics.  

 

Activitats a desenvolupar

La convocatòria senyala els resultats que s'haurien d'obtenir. De la secció d'educació i formació:
-  Àmplia difusió dels coneixements i de les bones pràctiques (sobre l’aprenentatge inclusiu, competències social s i cíviques, pensament crític i alfabetització mediàtica, així com integració dels immigrants) a les comunitats d’aprenentatge.

- Desenvolupament i comprovació, avaluació i integració d’enfocaments innovadors en la pràctica comú o en algunes parts dels sistemes.

- Sensibilització, preparació i disposició dels dirigents educatius i els educadors de les comunitats d’aprenentatge per practicar enfocaments educatius inclusius.

De la secció de joventut: 

- Millora de les competències i destreses socials, cíviques i interculturals dels joves, incloses la ciutadania activa, l'alfabetització digital i mediàtica, el judici crític i el coneixement intercultural; augment de la participació en la vida social i cívica.

- Promoció de la sensibilització entre els joves sobre els seus drets fonamentals i del sentit de pertinença a la societat, augment del seu suport als valors democràtics i de la participació en practiques de diàleg antiracista, intercultural i interreligiós i dins l’enteniment mutu. 

La durada del projecte hauria de ser d'entre 24 i 36 mesos, amb una possibilitat de pròrroga de 6 mesos més. 

Tipus de destinataris o socis

Institucions d'educació i entitats del sector
Autoritats públiques nacionals, regionals i locals responsables en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut.
Organitzacions sense ànima de lucre
Institucions d'investigació
Organitzacions de comerç
Centres de reconeixement i d'orientació
Organitzacions internacionals
Companyies privades

Data de publicació20-03-2017
Data límit22-05-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció General d'Educació i Cultura
EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Web o e-mailhttps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
Pressupost o finançament

Per a la secció 1, hi ha un pressupost de 8.000.000 EUR. 
Per a la secció 2, hi ha un pressupost de 2.000.000 EUR. 

El co-finançament europeu podrà arribar fins als 500.000 EUR. 

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Ruth Vazquez MuñozBrussel·les 

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)