Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes d'Accions Innovadores en Components Electrònics i Sistemes per al Lideratge Europeu (H2020-ECSEL-2017-1-IA-TWO-STAGE)
Objectiu

La Convocatòria de propostes 2017 per a Accions Innovadores en situa en el marc del programa Components Electrònics i sistemes per al Lideratge Europeu (ECSEL Joint Undertaking, en anglès) i té com a objectiu dur a terme activitats pilot i proves a gran escala per al desenvolupament tecnològic.

Activitats a desenvolupar

Produir plans o dissenys per a nous, modificats i/o millorats productes, processos, mètodes i eines o serveis. Les accions han d’estar focalitzades a obtenir Nivells de Preparació Tecnològica (TRL, les seves sigles en anglès) 5-8.

Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes a qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea.

Data de publicació27-02-2017
Data límit11-05-2017
Organitzador / Contacte

calls@ecsel.europa.eu

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&call
Pressupost o finançament

92,50 milions d’euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Brussel·les

Maria Estela 

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)