Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes d'Acció de Recerca i Innovació en Components Electrònics i Sistemes per al lideratge Europeu (H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE)
Objectiu

L’Acció de Recerca i Innovació (RIA, de les sigles en anglès) de Components Electrònics i Sistemes per al Lideratge Europeu (ECSEL, de les sigles en anglès) consisteix en activitats que tenen com a objectiu establir nou coneixement i/o explorar la viabilitat d’una nova o millorada tecnologia, producte, procés, servei, mètode, eina o solució. Per aquest objectiu es podria dur a terme recerca aplicada, desenvolupament tecnològic i/o un mètode/eina i integració, prova i validació en un prototip a petita escala en un laboratori o entorn simulat.

Activitats a desenvolupar

El  Pla Estratègic ECSEL 2017 inclou les tecnologies següents: processament de semiconductors, equipament i materials, disseny tecnològic, Cyber-sistemes Físics, Sistema Intel·ligent integrat i Seguretat i protecció. Les activitats han d'estar adreçades a assolir els Nivells de Preparació Tecnològica (TRL, de les seves sigles en anglès) 3-4.

Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes a qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea.

Data de publicació27-02-2017
Data límit11-05-2017
Organitzador / Contacte

 calls@ecsel.europa.eu

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ecsel-2017-2.html
Pressupost o finançament

 67.5 milions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Brussel·les

Maria Estela 

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)