Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes de la iniciativa conjunta per a piles de combustible i hidrogen (H2020-JTI-FCH-2017-1)
Objectiu

Les tecnologies de piles de combustible i hidrogen representen una gran promesa per a les aplicacions d’energia i transport des de la perspectiva d’assolir els reptes energètics, mediambientals i econòmics d’Europa. La Unió europea està compromesa a transformar els seus sistemes de transport i energia com a part de la futura economia de baixos nivells de carbó.

Activitats a desenvolupar

La llista de temes coberts per aquesta convocatòria són:

Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes a qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea

Data de publicació25-01-2017
Data límit20-04-2017
Organitzador / Contacte

fch-projects@fch.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/
Pressupost o finançament

116,00 milions d’euros 

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Brussel·les

Maria Estela 

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)