Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes COSME d'oportunitats a emprenedors europeus en l'economia col·laborativa (251/G/GRO/PPA/16/9953)
Objectiu

La present convocatòria de propostes està adreçada als socis de la xarxa europea d'empreses (EEN, sigles en anglès) i té com a objectiu identificar i connectar amb plataformes d'economia col·laborativa, portar a terme intercanvis d'experiències amb tots els grups d'interès rellevants i ajudar a les pimes europees i a les empreses socials amb potencial de creixement alt i altres actors rellevants a fer servir les possibilitats que l'economia col·laborativa ofereix.

La xarxa els ajudarà a augmentar les seves activitats a través del desenvolupament de les seves capacitats i de donar suport per a la superació dels obstacles.

Activitats a desenvolupar

Les activitats que es financen són:

  • - WP 1: Mapatge d'iniciatives d'economia col·laborativa
  • - WP 2: Organització d'esdeveniments específics
  • - WP 3: Identificació, avaluació de necessitats i serveis personalitzats
Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes a qualsevol dels Estats membres de la unió Europea (UE)

Data de publicació13-01-2017
Data límit20-04-2017
Organitzador / Contacte

grow-cfp-16251-SESME@ec.europa.eu

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9049
Pressupost o finançament

2 milions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Brussel·les

Maria Estela 

enterprisecbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)