Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes per a medicaments innovadors (H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE)
Objectiu

La present convocatòria de propostes és una iniciativa sobre Medicaments innovadors 2 (IMI2) i ha estat creada seguint els següents principis:

- Les investigacions relacionades amb el futur de la medicina s'han d'emprendre en àrees a on els objectius de competitivitat de la societat, la salut pública i la indústria biomèdica estan alineats i requereixen una posada en comú de recursos i una major col·laboració entre el sector públic i privat amb la participació de les pimes;

- L'assoliment de la iniciativa hauria d'ampliar-se a tots els àmbits de la investigació i la innovació en ciències de la vida;

- Les àrees han de ser d'interès per a la salut pública, com indica l'informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre medicaments prioritaris per a Europa i el món. 

Activitats a desenvolupar
  •  - IMI2-2016-10-01: Comprendre la hipoglucèmia: els mecanismes subjacents I abordar els determinants clínics, així com les conseqüències per a les persones amb diabetis mitjançant la combinació de base de dades d'assajos clínics
  •  IMI2-2016-10-02: Com el Big Data podria donar suport a un millor diagnòstic i resultats del tractament per al càncer de pròstata 
  •  IMI2-2016-10-03: Millorar la cura dels pacients que pateixen de dolor agut o crònic 
  •  IMI2-2016-10-04: Creació d'una xarxa paneuropea d'assajos clínics pediàtrics 
  •  IMI2-2016-10-05: Biofabricació 2020: Desenvolupament d'eines innovadores i mètodes analítics d'alt rendiment per a caracteritzar el flux de cultiu cel·lular durant el desenvolupament i els processos comercials de cultiu cel·lular 
  •  IMI2-2016-10-06: Desbloqueig de la família de gens portadors de solucions per a noves teràpies efectives (desbloqueig SLC)  
  •  - IMI2-2016-10-07: Perspectives dels pacients en el cicle de vida dels medicaments
  •  - IMI2-2016-10-08: Enfocaments de medicaments personalitzats en trastorns de l'espectre autista
Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes a qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea

Data de publicació03-01-2017
Data límit28-03-2017
Organitzador / Contacte

Infodesk@imi.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-10-two-stage.html
Pressupost o finançament

348,03 milions d'euros 

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Brussel·les

Maria Estela 

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)