Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes 2016 - Malalties rares - Suport per a nous registres HP-PJ-06-2016
Objectiu

La Unió Europea vol promoure els registres de pacients i les bases de dades com a eines clau per al desenvolupament de la investigació clínica en l'àmbit de les malalties rares, per a millorar l'atenció al pacient i la planificació de l'assistència sanitària. 
Per això, la Comissió Europea llança una convocatòria de propostes sota el Tercer Programa de Salut 2014-2020 amb la finalitat de recolzar aquest procès, en particular, la interoperabilitat de les dades dels registres de malalties rares.

Activitats a desenvolupar

Desenvolupament de 3 a 4 nous registres de malalties rares basades en els registres existents en els Estats membres, respectant plenament la protecció de dades. Aquests registres haurien de constituir instruments claus per augmentar el coneixement sobre les malalties rares i desenvolupament la investigació clínica. Es consideraran els esforços de col·laboració per establir la recol·lecció de dades i mantenir-los, sempre que aquests recursos estiguin oberts i accessibles. Els registres han de construir-se amb el suport i l'acord amb les normes establertes per la Plataforma Europea sobre el registre de malalties rares i proporcionar totes les dades necessàries a la Plataforma.

Tipus de destinataris o socis

Organitzacions que formen part de les xarxes europeas de referencia (ERN's per les seves segles en anglès) per a les malalties greus.

Data de publicació31-12-2016
Data límit21-03-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció General de Sanitat i Protecció dels  Consumidors
CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-06-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-06-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&am
Pressupost o finançament

El pressupost total és de 1,200,000 EUR.

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Ruth Vazquez Muñoz


Brussel·les 

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)