Convocatòria europea - Programa
Segona convocatòria de propostes del Programa SUDOE (SUDOE-14-20-2)
Objectiu

El principal objectiu d'aquest programa europeu cofinançat pel Fons de Desenvolupament Regional és donar suport al desenvolupament regional del sud-oest d'Europa contribuint a l'estratègia Europa 2020 per a creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu.

Activitats a desenvolupar

Aquest programa cobrirà dues prioritats:

1. Promoció de les capacitats d'innovació per a un creixement intel·ligent i sostenible
2. Protecció del medi ambient i promoció de l'eficàcia de recursos

Tipus de destinataris o socis

Poden ser beneficiàries totes les entitats públiques, privades amb o sense ànim de lucre i empreses (a excepció de la gran empresa) localitzades en la zona elegible del programa.

Data de publicació05-01-2017
Data límit31-03-2017
Organitzador / Contacte

scsudoe@interreg-sudoe.eu

Web o e-mailhttp://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria
Pressupost o finançament

25 Milions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Brussel·les

Maria Estela 

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)