Accions a la Unió Europea per combatre la resistència antimicrobiana

Unes 50.000 persones moren cada any a causa de les infeccions antimicrobianes, una xifra que podria ascendir a 10 milions el 2050 si no es prenen mesures. En gran part és per l'ús excessiu d'antibiòtics, que condueix a alguns bacteris a desenvolupar resistència, fent que els antibiòtics siguin ineficaços. La resistència antimicrobiana (AMR) és un problema de naturalesa global, i per fer-hi front cal una gran coordinació i escala.


Per contribuir s’haurien d’aplicar mesures com el sanejament i l'assistència sanitària bàsica, i millorar el diagnòstic de malalties per reduir els casos en què es prescriuen antibiòtics. També és important la reducció de l'ús inadequat d'antibiòtics als animals de granja, així com la lluita contra les campanyes antivacunació per produir la propagació d'infeccions bacterianes que després es tracten amb antibiòtics.


La Comissió Europea va emetre un pla d'acció d'AMR el 2017, en el qual va exposar que proporcionaria incentius per augmentar l’emissió de diagnòstics, alternatives antimicrobianes i vacunes. Pretén també analitzar les eines reguladores de la UE i els incentius per a nous antimicrobians i productes alternatius innovadors.

16-02-2018

Alba Martínez Useros
Brussel·les

healthcbalears.eu

Adreça Brussel·les: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu