Consultes Publiques de la Comissió Europea en l’àmbit del marc financer plurianual

La Comissió Europea va llançar 6 consultes públiques sobre el Marc Financer Plurianual i els paquets legislatius per als programes post-2020 en matèries de transport, innovació / inversió, política de cohesió, recursos naturals, migració y seguretat.

Consulta pública sobre els fons de la UE en l'àmbit de les infraestructures estratègiques

Consulta pública sobre els fons de la UE en l'àmbit de la cohesió

Consulta pública sobre els fons de la UE en l'àmbit dels valors i la mobilitat

Fons de la UE en l'àmbit de la seguretat

Consulta pública sobre els fons de la UE en l'àmbit de la inversió, la recerca i la innovació, les pimes i el mercat únic

Fons de la UE en l'àmbit de la migració

Més informació sobre els destinataris i els objectius de les Consultes Públiques es poden trobar en els enllaços vinculats de cada tema.

La data límit per contestar els qüestionaris de la Consulta corresponent és el 8 de març de 2018.

10-01-2018

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

enterprisecbalears.eu

Adreça Brussel·les: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu