Conferències finals de projectes relacionats amb l’impuls de negocis, la emprenedoria empresarial i el creixement de les PIMES a la regió mediterrània i els països del sud

Els dies 13 i 14 de desembre varen tenir lloc a Brussel·les dos conferències consecutives: una organitzada per EBESM, sobre “La emprenedoria empresarial i el creixement de les PIMES als països del sud de la Mediterrània” i altra organitzada per EUROMED Invest sobre “La promoció d’inversions empresarials i privades per a un desenvolupament econòmic inclusiu a la Mediterrània”.

Després de 4 anys d'implementació, el programa regional finançat per la UE per millorar el clima empresarial i promoure polítiques d'emprenedoria i desenvolupament de les pimes (EBESM) va organitzar la seva conferència amb l’objectiu de revisar els èxits polítics, examinar les àrees que necessiten un major treball i fer un debat sobre el futur de la emprenedoria i el desenvolupament de les PIME a la Mediterrània del Sud.
El treball de EBESM està estructurat en tres grans temes:

  • Governança de la Llei de la petita empresa – les mesures polítiques per assegurar un entorn empresarial amigable per a l’èxit de les MIPES, els principals obstacles administratius i reglamentaris i els reptes en el desenvolupament empresarial;
  • Accés a finances per a MIPES – les barreres en l’accés al finançament per estimular el creixement de les MIPES;
  • L’emprenedoria de les dones – garantir el paper de les dones com a actors econòmics de la regió i les condicions de la dona emprenedora analitzant les polítiques i les iniciatives especialment orientades a emprenedores no universitaris.

Més informació sobre el projecte es pot trobar a la pàgina web d’EBESM.

En quant a la conferència d’EUROMED Invest, l’objectiu general del seu projecte és potenciar les inversions empresarials i privades dins de la zona Euromed per contribuir a un desenvolupament econòmic inclusiu de la regió, especialment per la implementació d’estratègies específiques que donin suport a la creació i al desenvolupament internacional de MIPES en els sectors agroalimentari, transport i logística, indústries culturals i creatives, aigua i energies verdes i turisme.

El projecte pretén aconseguir resultats concrets a diversos nivells:

  • Interès renovat de les PIME per fer negocis i invertir en els països Euromed;
  • Augment del flux d'inversions inclusives i associacions empresarials entre els països euro mediterranis;
  • Serveis millorats per a empreses emergents, així com per a empreses locals i estrangeres existents per donar suport al seu desenvolupament als comtats del sud de la Mediterrània;
  • Establiment d'aliances mediambientals sostenibles per impulsar el creixement dels negocis en els principals sectors d'interès comú;
  • Establir una xarxa comercial forta i duradora a l'Euromed.

Per més informació sobre el projecte d’EUROMED Invest, consulteu la pàgina web.

18-12-2017

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

enterprisecbalears.eu

Adreça Brussel·les: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu