Revisió de la Directriu PSI – Accés lliure a dades de recerca

La Directriu en reutilització de la Informació del Sector Públic (PSI Directive) estableix el principi que tota informació accessible, produïda i col·lectada per institucions del sector públic, ha d’estar disponible per a poder ser utilitzada a lliure disposició. A la darrera revisió (2013) s’abracen dominis del sector públic (com institucions culturals), però encara sense incloure dades de la recerca i l’educació.

La Comissió Europea preveu adaptar la Directriu a la propera revisió (2018), amb una possible extensió a dades de recerca obtingudes amb fons públics. Es pretén així poder accedir a dades dinàmiques amb un gran abast, permetent que la informació pugui ser reutilitzada a tot el sector. El passat 14 de desembre és va dur a terme un taller en el que es va debatre el potencial social i econòmic del lliure accés a dades de recerca, així com les oportunitats i els reptes relacionats amb un ampliació de l’abast de la Directriu. 

18-12-2017

Alba Martínez Useros
Brussel·les

researchcbalears.eu

Adreça Brussel·les: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu